Czarkowski Edward I. komornik 5 rewiru przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Sygnatura
62/12/0
Daty skrajne
1905-1915 [1915-1917]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta egzekucji należności dłużnych

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1905-1915 [1915-1917]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1905-1915, 1915-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2385

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2385 j.a. Baza IZA

Po całkowitym zewidencjonowaniu poprawiono rozmiar, daty skrajne, nazwę zespołu - imię komornika (Edward Ignatiewicz, poprzednio błędnie E. T.)