Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Czerwonce Liwskiej powiat Węgrów

Sygnatura
62/168/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
4781

Zawartość:

Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1852 sygn. 41-64, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 65-78, Cz.3Alegaty do aktów małżeństw 1853-1859 sygn. 79-85, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1900 sygn. 86-106, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1901-1919, 1921 sygn. 107-124,127,128, akta zbiorowe do aktów urodzeń [1969] sygn.125-126

Dzieje twórcy:

Nazwa zespołu umowna, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Czerwonce Liwskiej, dekanat miński diecezji warszawskiej, dekanat liwski Miejscowości należące do parafii: Czerwonka Liwska , Adamów, Czaple, Filipy, Józefy, Koszewnica, Krypy, Nadzieja, Natolin, Orzechów, Ossówno, Roguszyn, Skarżyn, Strupiechów, Sulki, Wąsosze Sitarze, Wyczółki, Wypychy , Żabokliki. Kościół istniał już w XVI w. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1899-1902, kosztem Jana i Racheli Górskich, staraniem ks. Andrzeja Panufnika i tegoż roku konsekrowany przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego Popiela. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz.P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.

Daty skrajne:

1826-1921 [1969]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1919, 1921-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

128

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

106

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 106 j.a T. 9
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 22 j.a
spis zdawczo-odbiorczy Tak 22 j.a nab.2956, 3101, 3246, 3423, 3520, 3637, 3753, 3934, 4089, 4255/11, 4493/12, 4646/13, 4873/14, 5275/16, 5406/17, 5708/19,nab. 5782/2019,6048/2021, 6205/22

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-65 nr mikr. 319015-319054