Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Domanicach powiat Siedlce

Sygnatura
62/172/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
5783

Zawartość:

księgi UMZ 1826-1873,1875-1905 Alegaty 1826, 1830, 1832-1846, 1848-1875, 1877-1893, 1895-1897, 1900 [1934] Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1830, 1832-1845, 1848-1864 sygn. 40-72, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1873,1875-1879 sygn. 73-86, Alegaty do aktów małżeństw 1865-1875, 1877-1879 sygn. 87-101 (sygn. 97 alegata z 1874 przesunięta do parafii Wodynie), Cz.3 Alegata do aktów małżeństw 1846 sygn. 102, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 103-123, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1893, 1895-1897, 1900 sygn. 124-141, alegaty z lat 1901-1912, 1916-1929, 1931-1932, 1934 sygn. 142-170, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1921 sygn. 171-189, 191-192, 194,Akta zbiorowe do aktów urodzeń 1918, 1921, sygn.190,195, akta zbiorowe do aktów małżeństw 1919 [1962], sygn.193

Dzieje twórcy:

Nazwa zespołu umowna, aktotwórca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Domanicach, siedziba- Domanice, dekanat siedlecki, od 1918 r. dekanat skórzecki, obecnie domanicki Miejscowości należące do parafii: Domanice, Domanice Dworskie (ob. Kolonia Domanice), Czachy, Emilianówka , Kopcie , Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki (od 1877r), Olszyc Włościański, Pieńki (powstała po 1871r), Podzdrój, Przywory Duże, Przywory Małe, Jastrzebie –Śmiary, Jastrzębie- Mroczki, Jastrzębie- Pluty, Jastrzębie- Daćbogi, Jastrzębie- Tworki (do 1920r), Jastrzebie- Łupiny, Śmiary Kolonia (powstała ok. 1939), Domanice- Zażelazna, folwark Jastrzębie Kąty . Brak aktu erekcyjnego parafii. Pierwotny kościół drewniany, wybudowany przed 1595r. i afiliowany do kościoła parafialnego w Łukowie, samodzielna parafia utworzona została w 1747 r. Stary kościół spłonął w 1848 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1850 r. staraniem ks. Józefa Sienkiewicza, konsekrowany w 1859 r. przez Bpa Ignacego Lewińskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868 r. na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946 r. świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego, Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.

Daty skrajne:

1826-1934 [1966]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1921, 1966-1966.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

194

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

177

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.36

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 16 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Nie 16 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 178 j.a. T.6, sygn. 97 vacat

Zmikrofilmowane ks. UMZ 1826-1864 nr mikr. 317785-317 823; sygn. 97 (vacat) alegata z 1874 przesunięta do zesp. 237 parafii Wodynie jako sygn. 142