Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mokobodach powiat Siedlce

Sygnatura
62/194/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
1187

Zawartość:

T. 1 (24 j.a.) Księgi UMZ 1827-1836 sygn. 1-10, księga Małżeństw 1847 sygn. 11, księga Zgonów sygn. 12, Księgi UMZ 1848-1851 sygn. 13-16, Księgi UMZ 1853-1860 sygn. 17-24, T. 2 sygn. 25-49 KS. UMZ 1837-1841 sygn. 25-29, Ks. UMZ 1843-1844 sygn. 30, ks. Unikat U, M, Z 1846 sygn. 31-33, unikat U 1847 sygn. 34, UMZ 1862, 1864-1869 sygn. 35, 37-42, U 1863 sygn. 36, alegaty 1844, 1862, 1864-65, 1865, 1866 sygn. 43, 44-47, alegata 1832-1833 sygn. 48, T. 3 Alegata 1840 sygn. 49, Alegata 1848 sygn. 50, ks. UMZ 1878 sygn. 51, akta duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 (zawiera tylko urodzenia, wyrwane małżeństwa i zgony) sygn. 52, ks. 1902, 1904-1906, 1908 UMZ sygn. 53-57, alegata 1902-1904, 1906-1907 sygn. 58-62, księgi UMZ 1914, 1917, 1918 sygn. 63-65

Dzieje twórcy:

Żydowski Okręg Bożniczy w Mokobodach, W XVIII wieku w Mokobodach istniał kahał żydowski liczący w 1765 roku 163 osoby. W II połowie XIX wieku w powiecie siedleckim znajdowały się 4 Żydowskie Okręgi Bożnicze: w Mokobodach (928 Ż), Mordach (2077), Seroczynie (491), Siedlcach (10389). Rabinem w Mokobodach w latach 1895-1906 był Pełta Liber Lubelczyk. (Dane na podst. Pamiatnoj Kniżki Sedleckoj Gubernii 1895 s. 194, 1906 s. 132), b.d. O gminie i synagodze .Cmentarz, ul. Stodolna założony w XIX wieku. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceromonii zaślubin , w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS iOPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 DzP T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r).

Daty skrajne:

1827-1918

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1827-1869, 1878-1878, 1901-1906, 1908-1908, 1914-1914, 1917-1917, 1918-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

65

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.63

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 52 j.a. T.6
spis zdawczo-odbiorczy Tak 13 j.a nab. 2948, 3072, 3427/05, 3509/06, 3660/07, 4017/09, 4288/11, 5136/15, 5438/18, 5839/20
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 65 j.a.

Mikrofilmowane ks. 1827-1860 nr 317936-317959, 1901- ks. U uszkodzona, brak akt z lat 1909-1913, 1915-1916