Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce

Sygnatura
62/196/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
833

Zawartość:

Inw. Arch. T. VI cz. 1 z lat 1810-1865, opr. mgr U. Głowacka-Maksymiuk, M. Bancerowska; Siedlce 1969 r., cz. 2 z lat 1858-1879 opr. M. Górna pod kier. mgr W. Więch -Tchórzewskiej; Siedlce 1980 r., cz. 3 z lat [1832, 1850] 1882-1894 opr. mgr M. Niedbało, Siedlce 2003 r., Cz. 1 księgi UMZ 1826-1833, 1835-1842, 1844-1850, 1852, 1856-1858, sygn. 1-27, alegaty 1842, 1844-1848 sygn. 28-33, cz. 2 Ks. Z 1827-1828 sygn. 34, ks. U 1836 sygn. 35, ks. M 1838-1844 sygn. 36, ks. U 1856-1868 sygn. 37, ks. UMZ 1862-1863, 1867, 1870-1872, 1874, 1876 sygn. 38-43, Ks. U 1877-1888 sygn. 44, ks. UMZ 1878-1879 sygn. 45-46, ks. Z 1873-1888 sygn. 47, cz. 3 ks. M 1832 sygn. 48, Alegata 1850 sygn. 49, UMZ 1882, 1884, 1885, 1889, 1893, 1894 sygn. 50-55, Alegata 1884, 1885, 1893, 1894 sygn. 56-59, akta urodzeń 1896-1906 sygn. 62, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873, 1861, 1908-1911 sygn. 60-61, 63-66, dokumenty do akt małżeństw 1861, 1908-1909, 1911 sygn. 67-70, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 sygn.71, dokumenty do akt małżeństw 1912 sygn.72, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1917 sygn.73, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1918, sygn.74

Dzieje twórcy:

Nazwa zespołu umowna. Kahał żydowski w Mordach w 1765r liczył 354 osoby. Liczba Żydów wzrosła z 531 osób w 1827 roku do 1206 osób w 1857 roku, co stanowiło około 65% całej ludności miasta. W powiecie siedleckim w II połowie XIX wieku znajdowały się 4 Żydowskie Okręgi Bożnicze: w Mokobodach (928 Ż), Mordach (2077), Seroczynie (491), Siedlcach (10389). (Dane na podst. Pamiatnoj Kniżki Sedleckoj Gubernii 1895). W Mordach istniały dwie synagogi, rabin- Moszko Gelernter (dane dla lat 1895-1906) Cmentarz, ul. 11 Listopada (przy szosie w kierunku Łosic) założony w XIX wieku. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceromonii zaślubin , w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS iOPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 DzP T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r).

Daty skrajne:

1826-1918

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1912, 1917-1918, 1918-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

74

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

59

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.73

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 74 j.a
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 59 j.a. T. 6
spis zdawczo-odbiorczy Tak 14 j.a.nab.2977/02, 3681/07, 4093/10, 4254 i 4350/11, 4460/12, 4624/13, 4896/14, 5480/18, 5792/19

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1833, 1835-1842, 1844-50, 1852, 1856-1858 nr mikr.317960-317986, część ksiąg w złym stanie