Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuflewie powiat Mińsk Mazowiecki

Sygnatura
62/242/0
Daty skrajne
1826-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
6537

Zawartość:

Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 41-54 (14j.a), Cz.3. 36 ja. 0,42mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 55-75 (21j.a.), Alegata 1884-1893, 1895, 1897-1900 sygn. 76-90 (15j.a.), alegata 1901-1905, 1907-1909, 1911 sygn. 91-98 (8 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 99-110, 115-117, 120-121, alegata 1912 -1917 sygn.111-114, 118-119

Dzieje twórcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina i św. Mikołaja w Kuflewie, dekanat latowicki (przełom XVIII-XIXw), od 1818r w archidiecezji warszwskiej 1818-1868 z dekanacie siennickim, od 1868 nowo-mińskim. Parafia Kuflew wydzielona z parafii Latowicz została erygowana w 1515 r., wtedy też wybudowano pierwszy kościół, który spłonął. Następny w 1542 r. wybudował ówczesny właściciel, Werner Oborski. Około 1620 r. w wyniku wojen szwedzkich budynki parafialne zostały zniszczone do tego stopnia, że nie nadawały się do remontu. Wdowa Oborska wystawiła obok nowy kościół, który 15 grudnia 1629 r. poświęcił biskup poznański, Maciej Łubieński. W 1759 r. kosztem Rafała Ludwika Skarbka - właściciela Kuflewa i ks. Franciszka Kosowskiego - proboszcza parafii, wzniesiony został kolejny kościół, który spłonął 8 marca 1991 r.. Miejscowości należące do parafii: Dąbrowa, Guzew, Huta, Kołacz, Liwiec, Lubomin Mały, Mała Wieś, Podciernie, Podskwarne, Sokolnik, Trojanów, Wola Stanisławowska. Od 1.04. 1931 r wydzielono do nowopowstałej parafii Mrozy wsie Wola Rafałowska, wieś Rudka, kolonia Natolin, osiedle Wymyśle, młyn Kozłowizna, młyn Bernatowizna , wieś Lubomin Duży , młyn Dębkowizna, Wieża, wieś Guzew. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Daty skrajne:

1826-1917

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

121

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.46

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 90 j.a. T. 7
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 121 j.a.

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1857 nr mikr.303897-303928