Komunalna Kasa Oszczędności Związek Międzykomunalny w Siedlcach

Sygnatura
62/251/0
Daty skrajne
[1926-1944] 1944-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zawiera protokóły zarządu dotyczące budżetów, cesji polis asekuracyjnych, rozpatrywania podań o pożyczki, sprawozdania. W książce uchwał kasy znajduje się uchwała Sejmiku Siedleckiego o powołaniu Powiatowej KO. Znaczną część stanowią Dzienniki Główna.

Dzieje twórcy:

29 X 1926r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Kasy Oszczędności. Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 13 IV 1927r. Powiatowa Kasa Oszczędności otrzymała osobowość prawną jako Komunalna Kasa Oszczędności. KKO Związek Międzykomunalny prowadziła swoją działalność przez cały okres okupacji. W roku 1945 utworzono na mocy rozporządzenia Ministra skarbu z dn. 16 VII 1945r Związek Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polskiej. KKO przestały istnieć na mocy dekretu z dn. 25 X 1948r. O reformie bankowej.

Daty skrajne:

[1926-1944] 1944-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1944, 1944-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 44 j.a T.417 IZA