Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Piekarzy w Węgrowie

Sygnatura
62/252/0
Daty skrajne
1927-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut Cechu 1936, 1946 sygn. 1-2, Księgi i dowody kasowo-rozchodowe: -Protokóły posiedzeń 1927-1946 sygn. 3-4, Dziennik korespondencyjny 1933-1939 sygn. 5-6, księga kontroli skladek członkowskich 1936-1937 sygn. 7, księga kontroli wydanych legitymacji 1935-1936, 1939-1942 sygn. 8, księgi i dowody kasowe 1935-1939 sygn. 9-12, Korespondencja 1935-1939 sygn. 13-18, Akta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 1939 sygn. 19, Dokumenty personalne 1928- 1946 sygn. 20-67

Dzieje twórcy:

Rzemiosło w II Rzeczypospolitej działało w oparciu o Rozporządzenie Prezydenta RP z 7.06.1927o prawie przemysłowym (Dz.U 1927 nr 53 poz. 468 z późniejszymi zmianami - m.in.. Dz.U. 1933 nr 25 poz.209, Dz.U. 1936 nr 49 poz. 356, Dz.U. 1948 nr 9 poz. 61) W latach 1927-1929 organizacja nosiła nazwę Stowarzyszenie Rzeźników miasta Węgrów i skupiała 20 członków, późniejsze nazwy to: Zrzeszenie Rzeźników i Wędliniarzy w Węgrowie 1929-1933, Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Węgrowie 1929-1933, Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Węgrowie 1933-1936 (ok.. 40 czlonków), Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Piekarski w Węgrowie 1937-1942, Związek Zawodowy Masarzy i Rzeźników 1945-1946, Cech Masarski w Węgrowie od początku 1947. Od 1.01. 1937 r Cech Rzeźników i Wędliniarzy połączył się z Węgrowskim Cechem Piekarzy powstałym w 1931r. Wewnętrzne władze: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Władza zwierzchnia: Izba Rzemieślnicza w Lublinie, od 1.04. 1939r Izba Rzemieślnicza w Płocku (w związku z przejściem powiatu węgrowskiego do woj.. Warszawskiego). W 1942r cech zaprzestał działalności, wznowił ją 4.03.1945r jako Zwiazek Zawodowy Masarzy i Rzeźników podległy Izbie Rzemieślniczej w Warszawie. W 1949r siedziba Powiatowego Cechu Wędliniarzy należącego do Okręgowego Związku Cechów w Mińsku Maz. mieściła się w Węgrowie przy. Ul. Żeromskiego 1, w okresie 20-lecia w Węgrowie ul. Narutowicza 2.

Daty skrajne:

1927-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1942, 1945-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

67

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

67

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 67j.a T.82