Zbiór wypisów z ksiąg grodzkich liwskich

Sygnatura
62/300/0
Daty skrajne
1618-1858
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wśród 75 dokumentów spisanych w języku łacińskim przeważająca część dotyczy kościoła parafialnego w Liwie. Jest wśród nich poświadczenie z 1618r przywileju księcia mazowieckiego Bolesława z 1453r na nadanie ziem dla probostwa, dokumenty ostatniej woli- testamenty mieszczan liwskich umierajacych na zarazę na rzecz Kościoła i rodzin z 1625r, umowy dotyczące wyskości dziesięciny z 1636r, pozwy, spory proboszcza z mieszczanami o dziesięcinę, a także dokumenty sporu o propinację i wyszynk piwa pomiędzy proboszczem i żydowskim arendarzem z 1745r oraz umowy i protokół zmian własnościowych dóbr parafii liwskiej z XVIII i XIX wieku. W zbiorze wypisów występują także pojedyncze dokumenty staropolskie o innej tematyce: jak poświadczenie księcia Michała Jerzego Czartoryskiego z 1651r o udziale Stanisława i Jana Jasnogórskich w pospolitym ruszeniu i bitwie pod Beresteczkiem z 1651r, czy wyrok sądu komisarycznego w sprawie pomiędzy cechem chrześcijan "kunsztu świeckiego" wyrabiajacego świece, a rzemieślnikami tej samej profesji pochodzenia żydowskiego wykonującym rzemiosło bez uprawnień cechowych z 1692r. /opis wg karty A z 3.03. 2004r sporządzonej przez mgr W. Więch-Tchórzewską/

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka pisana o Liwie pochodzi z dokumentów książęcych Bolesława II z 1304 r. i dokumentu księcia czerskiego Siemowita III wystawionego w 1335 r. Był to jeden z głównych punktów obronnych tego księstwa oraz siedziba kasztelanii. Prawa miejskie Liw uzyskał dopiero ok. 1421 r., co było związane z wybudowaniem w miejscowości zamku książęcego oraz ustanowieniem go stolicą ziemi liwskiej. Wraz ze wzrostem miasta rozrosło się również przedmieście, które w latach 1453-1789 było odrębnym miastem pod nazwą Liw Nowy. Liw Stary otrzymał odnowione prawo miejskie w 1453 r. od księcia Bolesława IV. Ziemia liwska znalazła się w oprawie wdowiej księżnej Anny Radziwiłłówny (zm. 1522), a później stała się własnością jej córki, ostatniej przedstawicielki Piastów Mazowieckich Anny Mazowieckiej (zm. 1557)W 1526 r. zmarł ostatni książę mazowiecki Janusz III i Mazowsze zostało inkorporowane do Korony. Odbywały się tu sądy ziemskie i grodzkie. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Liwie był salą obrad sejmiku ziemskiego.

Daty skrajne:

1618-1858

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1615-1858.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 75 j.a. T.454 IZA

w 2008r inwentarz przepisano w bazie IZA, część akt słabo czytelna