Akta stanu cywilnego gminy Domanice powiat Siedlce

Sygnatura
62/359/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
574

Zawartość:

Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata 1818, 1820-1822, 4 j.a. sygn. 16-19, Alegata 1810-1811 sygn. 20

Dzieje twórcy:

Nazwa zespołu umowna, rzeczywista nazwa aktotwórcy: Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Domanice (w latach 1810-1811 gminy Domanice i Jastrzębie), powiat siedlecki, departament siedlecki, Daty istnienia: 1810-1825, siedziba – Domanice, miejscowości (pisownia jak w aktach): Czachy, Daczibogi vel Daćbogi, Domanice, Gostchorza, Jagodne, Kaczory, Kopcie, Łupiny, Mroczki, Pluty, Przywory, Śmiary vel Szmiary, Tworki. Status prawny: publiczny, urząd stanu cywilnego Zadania, funkcje, dziedzina działalności: Urzędnik S.C. Gminy Domanice został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 9 VI 1810 do prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego. Pierwsze wpisy mają datę 4 wrzesień 1810 roku. Funkcję tę pełnił w latach 1810-1824 proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Domanicach Jan Jagodziński, w 1825 roku Jan Jastrzębski - administrator parafii Domanice. Poprawność sporządzenia akt sprawdzali Sędziowie Pokoju Powiatu Siedlce. Od 1825 roku na mocy Kodeksu Cywilnego KP akta parafii prowadził proboszcz będący jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, natomiast do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali wójtowie, burmistrzowie lub ich zastępcy. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe Źródła prawne: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego T. I Warszawa 1810 (Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r.); Kodeks Napoleona z przypisami Warszawa 1807 księga I (Dział II O aktach stanu cywilnego); Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10)

Daty skrajne:

1810-1825

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1825.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.25

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.25

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 20 j.a. T.6 IZA

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 317770-317784.