Instytut Badań Literackich

Sygnatura
302/43/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały mgr Jadwigi Rużyło-Stasiakowej dotyczące jej działalności w dyrekcji Instytutu Badań Literackich oraz związane z wydawnictwem "20-lecie PRL", działalnością Komitetu Kultury Współczesnej Polskiej Akademii Nauk oraz dokumentacja serii "Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza", wydawanej pod redakcją Henryka Jabłońskiego.

Dzieje twórcy:

Powołany rozporządzeniem Rady Ministrów nr 37 z dnia 24 lipca 1948 roku, uchwałą Prezydium Rządu nr 548 z dnia 9 lipca 1952 roku przekazany Polskiej Akademii Nauk.

Daty skrajne:

1954-1969

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak