Wanda Maria Roszkowska (1917-2001; historia sztuki, teatr)

Sygnatura
302/721/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Liczne prace i artykuły dotyczące historii sztuki i teatru, m.in. "Obława królewiczów Sobieskich", "Slawistyka i polonistyka wrocławska za czasów Władysława Nehringa", "Opera włoska na dworze królewskim Sobieskich". Materiały działalności: zaproszenia, programy, nieliczna korespondencja. Recenzje i opinie W.M. R. o pracach magisterskich i doktorskich, w tym Justyny Łukaszewicz, Bożeny Chodźko i Maurizzia Macciniego. Fotografie i bibliografia prac. Materiały warsztatowe: fotokopie i kserokopie materiałów źródłowych oraz fragmentów książek, mikrofilmy, wycinki prasowe, fotografie. Liczne nadbitki prac i artykułów dotyczących m.in.. Rodu Sobieskich oraz ich wkładu w rozwój sztuki i kultury. Numery czasopisma „Nowe Życie. Dolnośląskie Pismo Katolickie” z artykułami W.M. R. z lat 1985–1986.

Dzieje twórcy:

Prof. Wanda Maria Roszkowska (ps. Maria Sobieszczańska), 1917-2001; docent Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Daty skrajne:

1948-1997

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1997.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie