Wydział Powiatowy w Malborku

Sygnatura
9/60/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
93429

Zawartość:

Sprawy ogólne i administracyjne (protokoły posiedzeń) Sprawy budżetowe i finanse Pożyczki zaciągniete przez Wydział Powiatowa Kasa Oszczędności Rachunkowość i nadzór nad finansami jednostek powiatowych Rolnictwo Sprawy dróg kołowych Akcja Plebiscytowa 1920 r. Ewidencja ludności i sprawy stanu cywilnego Podatki Restauracje i gastronomia Łowiectwo Sprawy komunalne Nadzór państwowy nad gminami Zespół ma strukturę złożoną, brak konkretnego podziału rzeczowego. Podział i układ zespołu według zadań oraz kompetencji poszczególnych członków Wydziału Powiatowego (sekcje I-IV, V-VI)

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Malborku (Kreisausschuss Marienburg) był organem administracji państwowej w Prusach, powołanym na podstawie ustaw z 13 grudnia 1872 roku i 19 marca 1881 roku celem: „zarządzania sprawami powiatu i nadzoru nad interesami ogólnej administracji krajowej”. Wydział Powiatowy składał się ze starosty (landrata) i szesciu członków wybieranych przez zgromadzenie powiatowe (Kreisversammlung) spośród mieszkańców. Kadencja członków Wydziału Powiatowego trwała 6 lat, co dwa lata następowała wymiana składu. Urząd był organem doradczo-kontrolnym władzy uchwałodawczej, opiniującym uchwały sejmiku powiatowego (Kreistag). Ponadto sprawował administracje powiatu stosownie do ustaw Sejmiku i mianował urzędników powiatowych i nadzorował ich działalność. Formą działalności były sesje i posiedzenia Wydziału. Wydział Powiatowy wydawał drukowane preliminaże i budżety oraz sprawozdania z działalności. Kres działalności urzędu położyło zdobycie miasta przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. Siedziba Wydziału Powiatowego mieściła się w budynku Starego Ratusza na Starym Mieście w Malborku.

Daty skrajne:

1818-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1818-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Marienburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

577

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

577

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak