Komisje Kontrolne Plebiscytu na Powiślu

Sygnatura
9/232/0
Liczba serii
11
Liczba skanów
572

Zawartość:

Zespół podzielono na cztery serie. I. Akta generalne. (nr 1 - 11) II. Akta plebiscytu w powiecie malborskim. (nr 12 - 217) - akta organizacyjne i finansowe Wydziałów i Biur Plebiscytowych, - listy wyborców, - protokoły głosowania, - reklamacje osób ubiegających się o udział w plebiscycie. III. Akta plebiscytu w powiecie kwidzyńskim. (nr 217 - 218) - listy wyborców. IV. Akta plebiscytu w powiecie suskim. (nr 219 - 261) - listy wyborców. - reklamacje osób ubiegających się o udział w plebiscycie.

Dzieje twórcy:

Kończący I wojnę światową traktat wersalski przewidywał zorganizowanie plebiscytu na spornym obszarze kwidzyńskim. W tym celu utworzono Komisję Międzysojuszniczą dla Spraw Rządu i Administracji w Kwidzynie (Interallierte Kommission). 12 kwietnia 1920 roku ogłosiła ona ogłosiła regulamin plebiscytowy. Nadzór nad właściwym przygotowaniem, przebiegiem i wykonaniem plebiscytu powierzyła Komisjom Kontrolnym. Składały się one z 5 członków i 5 zastępców, wybieranych dla każdego powiatu sprawiedliwie spośród osób zaproponowanych przez polskie i niemieckie Komitety Propagandy (Propagandaausschüsse). Począwszy od dnia 21 kwietnia 1920 roku Komisje Kontrolne zbierały się codziennie, pod przewodnictwem sędziów powoływanych przez Komisję Międzysojuszniczą. W okręgach plebiscytowych kwidzyńskim i olsztyńskim plebiscyt został przeprowadzony dnia 11 lipca 1920 roku. Z chwilą ogłoszenia jego wyników działalność Komisji Kontrolnych ustała.

Daty skrajne:

1920-1920

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1920, 1920-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

262

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

262

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak