Powiatowy Urząd Ziemski Kraśniku

Sygnatura
37/6/0
Daty skrajne
1944-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera akta działów: Administracyjnego (sygn. 1-13), Kontroli (sygn. 14), Finansów (sygn. 15-28), Urządzeń Rolnych (sygn. 29-63), Rolnictwa (sygn. 64-78), Funduszu Ziemi (sygn. 79-87), Spraw Techniczno- Pomiarowych (sygn. 88-92), Oświaty Rolniczej (sygn. 93-94), Lasów (sygn. 95-96), Powiatowego i Gminnych Komisji Ziemskich (sygn. 97-101), spraw różnych (sygn. 102-103), (sygn. Sprawozdawczości i Statystyki (sygn. 132).

Dzieje twórcy:

Powiatowy Urząd Ziemski w Kraśniku powstał na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. (Dz. U.R.P. Nr 2, poz. 4) i rozpoczął działalność 9 września 1944 r. Zadaniem Powiatowego Urzędu Ziemskiego było przeprowadzenie reformy rolnej na terenie ówczesnego powiatu kraśnickiego. Na czele Powiatowego Urzędu Ziemskiego stał Komisarz Ziemski podległy bezpośrednio kierownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. Komisarz Ziemski miał do pomocy podkomisarzy ziemskich. Do 19 października siedziba Urzędu mieściła się w Janowie Lubelskim, następnie zaś w Kraśniku. Powiatowy Urząd Ziemski istniał do końca kwietnia 1947 r. Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 1947 r. o zespoleniu Powiatowych Urzędów ziemskich ze Starostwami dotychczasowy Powiatowy Urząd Ziemski wraz z aparatem administracyjnym włączony został w zakres działania Starostwa Powiatowego w Kraśniku i wszedł w skład Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych.

Daty skrajne:

1944-1947

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak