Akta notariusza Władysława Różyckiego w Żarkach

Sygnatura
8/430/0
Daty skrajne
[1865]1866-1885
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta notarialne z lat 1866 - 1885, sygn. 1 -41; Repertoria do akt notarialnych z lat 1865 - 1885, sygn. 42 - 50. Repertorium z lat 1865 - 1873, sygn. 42 zawiera wpisy notariusza Jana Roli Różyckiego z roku 1865; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1882 - 1885, sygn. 51; Ksiega opłat notarialnych z roku 1878, sygn. 52.

Dzieje twórcy:

Notariusz Władysław Różycki (syn Jana) rozpoczął swoją pracę w kancelarii notarialnej w Żarkach w sierpniu 1866r., a zakończył w 1885 r. Miasto Żarki należało wówczas do okręgu lelowskiego, guberni radomskiej. Siedziba kancelarii mieściła się w Żarkach przy ul. Krakowskiej w domu nr 95. Kancelaria działała najpierw w oparciu o ustawę notarialna z 4 sierpnia 1808 roku, zmienioną następnie przez ustawy i instrukcje hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. Zgodnie z przytoczonymi przepisami czynności notarialne mogli wykonywać pisarze aktowi oraz rejenci, którzy z kolei dzielili się na rejentów kancelarii ziemiańskich i okręgowych. Pisarze aktowi działali na terenie całego kraju, rejenci kancelarii ziemiańskich – w obrębie właściwości terytorialnych trybunałów cywilnych, przy których zostali ustanowieni, zaś rejenci okręgowi tylko we właściwym okręgu sądu pokoju. W latach późniejszych funkcjonowanie kancelarii notarialnych regulowały przepisy ustawy notarialnej z 14.04.1866 r. obowiązującej na terenie Królestwa Polskiego od 1876 roku. Zgodnie z "Rozkładem liczby notariuszów urzędujących przy sądach okręgowych i sędziach pokoju w guberniach należących do Okręgowej Izby Sądowej Warszawskiej” w Żarkach działał 1 notariusz. Notariusz Władysław Różycki, po zakończeniu pracy w kancelarii w Żarkach, wyjechał do Sosnowca, gdzie w latach 1885-1900 prowadził kancelarię notarialną.

Daty skrajne:

[1865]1866-1885

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1885.

Nazwa dawna:

Kancelaria notariusza Władysława Różyckiego w Żarkach

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 301

Notatkę informacyjną napisała i inwentarz sporządziła Dorota Czech (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.