Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Sygnatura
38/10/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki z lat [1938-1943]1944-1950 (sygn. od 1 do 6); Sprawy osobowe i gospodarcze pracowników z lat [1939]1944-1949 (sygn. od 7 do 11); Kontrola skarbowa monopoli z lat 1944-1950 (sygn. od 12 do 15); Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatku z lat [1923-1933]1944-1948 (sygn. od 16 do 167); Sprawy organizacyjno-inspekcyjne z lat 1946-1949 (sygn. od 168 do 169); Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat [1941-1943]1944 (sygn. od 170 do 192); Ewidencja gruntów z lat [1937]1944 (sygn. od 193 do 209).

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej funkcjonował od 1944. Przez pierwsze lata działał na podstawie przepisów z okresu międzywojennego. Zmiany w strukturze terenowego aparatu skarbowego wprowadził dekret z 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 209). W lipcu 1950 r. na mocy ustawy z 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. Nr 10, poz. 101), oraz ustawy z 20 marca 1950 r. o utworzeniu jednolitych organów terenowej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) nastąpiła likwidacja dotychczasowej struktury terenowego aparatu skarbowego. Kompetencje Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej. Siedziba Urzędu Skarbowego - miasto Biała Podlaska. Status prawny - administracja skarbowości. Na czele Urzędu Skarbowego stał naczelnik. Do jego kompetencji należało podejmowanie decyzji z zakresu działalności urzędu, planowanie, organizowanie i koordynowanie prac urzędu oraz kontrola wykonania zadań, szkolenie pracowników i współpraca z terenowymi władzami. Na czele każdego działu stał kierownik.Urzędników mianował i zwalniał dyrektor Izby Skarbowej. W zakres działalności Urzędów Skarbowych wchodziło: wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, kontrola i przymusowe ściąganie należności, bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami, czuwanie nad przestrzeganiem ustaw oraz wymiar kar za ich nieprzestrzeganie.

Daty skrajne:

[1923-1943] 1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1923-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

209

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

209

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak