Sąd Obwodowy we Wschowie

Sygnatura
89/2136/0
Liczba serii
99
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Allgemeiner Diensbetrieb z lat 1920-1939, sygn. 1 (wachmistrzowie); 2. Strafrecht z 1942 r., sygn. 2 (sprawa karna Polaka z Kandlewa); 3. Freiwillige Gerichtsbarkeit 3.1. Regulierung und Hypothekenwesen z lat [1823] 1879-1932, sygn. 3-17 (regulacje hipotek dla gruntów chłopskich we wsiach: Dębowa Łęka (Geyersdorf), Drzewce Małe (Neu Driebitz), Dryżyna (Attendorf), Kandlewo (Kandlau), Lgiń (Ilgen), Łysiny Małe (Klein Lissen), Łysiny Wielkie (Gross Lissen), Miastko (Städtel), Nowa Wieś (Neuguth), Osowa Sień (Ober Röhrsdorf), Potrzebowo (Scharne), Schwenerei, Tylewice (Klein Tillendorf), Wijewo (Weine), Zamysłów (Hinzendorf)); 3.2. Grundbücher 3.2.1. Attendorf z lat [1833] 1879-1938, sygn. 18-20 (księga gruntowa wsi Dryżyna); 3.2.2. Fraustadt z lat [1821] 1879-1942, sygn. 22-31 (księga gruntowa miasta Wschowa); 3.2.3. Geyersdorf z lat [1835] 1879-1940, sygn. 32-33 (księga gruntowa wsi Dębowa Łęka); 3.2.4. Gurschen z lat [1838] 1879-1939, sygn. 34 (księga gruntowa wsi Górczyna); 3.2.5. Heyersdorf z lat [1860] 1879-1939, sygn. 35 (księga gruntowa wsi Jędrzychowice); 3.2.6. Ilgen z lat [1849] 1879-1934, sygn. 36 (księga gruntowa wsi Lgiń); 3.2.7. Kabel z lat [1837] 1879-1940, sygn. 37-38 (księga gruntowa wsi Kowalewo); 3.2.8. Kandlau z lat [1855] 1879-1940, sygn. 39 (księga gruntowa wsi Kandlewo); 3.2.9. Kursdorf z lat [1834] 1879-1934, sygn. 40 (księga gruntowa wsi Konradowo); 3.2.10. Lissen z lat [1855] 1879-1934, sygn. 41 ((księga gruntowa wsi Łysiny); 3.2.11. Neu Driebitz z lat [1828] 1879-1938, sygn. 21, 42 (księga gruntowa wsi Drzewce Nowe); 3.2.12. Neuguth z lat [1826] 1879-1944, sygn. 43-44 (księga gruntowa wsi Nowa Wieś); 3.2.13. Nieder Pritschen z lat [1838] 1879-1941, sygn. 45-46, 51 (księga gruntowa wsi Przyczyna Dolna); 3.2.14. Ober Pritschen z lat [1832] 1879-1944, sygn. 45-48 (księga gruntowa wsi Przyczyna Górna); 3.2.15. Röhrsdorf z lat [1840] 1879-1940, sygn. 49-50 (księga gruntowa wsi Osowa Sień); 3.2.16. Schlichtingsheim z lat [1833] 1879-1938, sygn. 52-53 (księga gruntowa miasta Szlichtyngowa); 3.2.17. Ulbersdorf z lat [1839] 1879-1935, sygn. 54 (księga gruntowa wsi Olbrachcice); 3.2.18. Weigmannsdorf z lat [1854] 1879-1939, sygn. 55 (księga gruntowa wsi Wygnańczyce); 3.2.19. Zedlitz z lat [1832] 1879-1943, sygn. 56 (księga gruntowa wsi Siedlnica); 3.3. Flurbücher 3.3.1. Alt Driebitz z lat 1902-1940, sygn. 57-58 (księga parcel dla obrębu Stare Drzewce); 3.3.2. Attendorf z lat [1874] 1879-1929, sygn. 59-60 (księga parcel dla obrębu Dryżyna); 3.3.3. Brenno z lat 1912-1940, sygn. 61 (księga parcel dla obrębu Brenno); 3.3.4. Geyersdorf z lat 1913-1941, sygn. 62 (księga parcel dla obrębu Dębowa Łęka); 3.3.5. Gurschen z lat 1912-1939, sygn. 63 (księga parcel dla obrębu Górczyna); 3.3.6. Heyersdorf z lat 1896-1940, sygn. 64-65 (księga parcel dla obrębu Jędrzychowice); 3.3.7. Ilgen z lat [1873] 1879-1942, sygn. 66-68 (księga parcel dla obrębu Lgiń); 3.3.8. Kabel z lat 1896-1911, sygn. 69 (księga parcel dla obrębu Kowalewo); 3.3.9. Lissen z lat [1873] 1879-1941, sygn. 70-74 (księga parcel dla obrębu Łysiny); 3.3.10. Neuguth z lat 1913-1940, sygn. 75 (księga parcel dla obrębu Nowa Wieś); 3.3.11. Ober Pritschen z lat 1902-1929, sygn. 76 (księga parcel dla obrębu Przyczyna Górna); 3.3.12. Röhrsdorf z lat [1875] 1879-1941, sygn. 77-80 (księga parcel dla obrębu Osowa Sień); 3.3.13. Scharne z lat [1875] 1879-1938, sygn. 81-82 (księga parcel dla obrębu Potrzebowo); 3.3.14. Schlichtingsheim z lat 1913-1940, sygn. 83 (księga parcel dla obrębu Szlichtyngowa); 3.3.15. Städtel z lat 1913-1940, sygn. 84 (księga parcel dla obrębu Miastko); 3.3.16. Tillendorf z lat 1911-1940, sygn. 85 (księga parcel dla obrębu Tylewice); 3.3.17. Ulbersdorf Langenau z lat 1896-1941, sygn. 86-87 (księga parcel dla obrębu Olbrachcice Łęgoń); 3.3.18. Weigmannsdorf z lat 1912-1941, sygn. 88 (księga parcel dla obrębu Wygnańczyce); 3.3.19. Weine z lat 1902-1944, sygn. 89-90 (księga parcel dla obrębu Wijewo); 3.3.20. Wielhelmsruh z lat [1875] 1879-1938, sygn. 91 (księga parcel dla obrębu Zaborowiec); 3.3.21. Zedlitz z lat 1896-1942, sygn. 92-94 (księga parcel dla obrębu Siedlnica); 3.4. Gebäudesteuerrolle 3.4.1. Attendorf z lat 1894-1941, sygn. 95-96 (księga podatku budynkowego dla obrębu Dryżyna); 3.4.2. Brenno z lat 1910-1937, sygn. 97 (księga podatku budynkowego dla obrębu Brenno); 3.4.3. Geyersdorf z lat 1911-1941, sygn. 98 (księga podatku budynkowego dla obrębu Dębowa Łęka); 3.4.4. Heyersdorf z lat 1896-1941, sygn. 99-100 (księga podatku budynkowego dla obrębu Jędrzychowice); 3.4.5. Hintzendorf z lat 1911-1941, sygn. 101 (księga podatku budynkowego dla obrębu Zamysłów); 3.4.6. Ilgen z lat 1899-1909, sygn. 102 (księga podatku budynkowego dla obrębu Lgiń); 3.4.7. Kandlau z lat 1911-1939, sygn. 103 (księga podatku budynkowego dla obrębu Kandlewo); 3.4.8. Lissen z lat 1911-1941, sygn. 104 (księga podatku budynkowego dla obrębu Łysiny); 3.4.9. Röhrsdorf z lat 1915-1941, sygn. 105 (księga podatku budynkowego dla obrębu Osowa Sień); 3.4.10. Scharne z lat 1912-1941, sygn. 106-107 (księga podatku budynkowego dla obrębu Potrzebowo); 3.4.11. Schlichtingsheim z lat 1911-1938, sygn. 108 (księga podatku budynkowego dla obrębu Szlichtyngowa); 3.4.12. Städtel z lat 1913-1931, sygn. 109 (księga podatku budynkowego dla obrębu Miastko); 3.4.13. Tillendorf z lat 1911-1937, sygn. 110 (księga podatku budynkowego dla obrębu Tylewice); 3.4.14. Ulbersdorf Langenau z lat 1911-1940, sygn. 111 (księga podatku budynkowego dla obrębu Olbrachcice Łęgoń); 3.4.15. Weigmannsdorf z lat 1911-1941, sygn. 112 (księga podatku budynkowego dla obrębu Wygnańczyce); 3.4.16. Weine z lat 1911-1941, sygn. 113-114 (księga podatku budynkowego dla obrębu Wijewo); 3.4.17. Wielhelmsruh z lat 1911-1941, sygn. 115 (księga podatku budynkowego dla obrębu Zaborowiec); 3.4.18. Zedlitz z lat 1902-1941, sygn. 116-118 (księga podatku budynkowego dla obrębu Siedlnica); 3.5. Grundakten 3.5.1. Alt Driebitz z lat [1802] 1879-1945, sygn. 119-199 (akta gruntowe obrębu Stare Drzewce); 3.5.2. Attendorf z lat [1757] 1879-1944, sygn. 200-414 (akta gruntowe obrębu Dryżyna); 3.5.3. Bienenmühl z lat [1832] 1879-1943, sygn. 415-417 (akta gruntowe obrębu Sterlicz); 3.5.4. Fraustadt z lat [1699] 1879-1945 [1964], sygn. 418-1462 (akta gruntowe obrębu Wschowa); 3.5.5. Fraustadt – Acker z lat [1795] 1879-1945 [1956], sygn. 1463-1478 (akta gruntowe obrębu Wschowa: grunty); 3.5.6. Fraustadt – Gasanstalt z lat [1869] 1879-1905, sygn. 1479 (akta gruntowe obrębu Wschowa: gazownia); 3.5.7. Geyersdorf z lat [1751] 1879-1944, sygn. 1480-1668 (akta gruntowe obrębu Dębowa Łęka); 3.5.8. Gurschen z lat [1736] 1879-1945, sygn. 1669-1881 (akta gruntowe obrębu Górczyna); 3.5.9. Heyersdorf z lat [1781] 1879-1944, sygn. 1882-2050 (akta gruntowe obrębu Jędrzychowice); 3.5.10. Hintzendorf z lat [1781] 1879-1944, sygn. 2051-2190 (akta gruntowe obrębu Zamysłów); 3.5.11. Ilgen z lat [1740] 1879-1945 [1961] , sygn. 2191-2300 (akta gruntowe obrębu Lgiń); 3.5.12. Kabel z lat [1763] 1879-1945 [1976], sygn. 2301-2432 (akta gruntowe obrębu Kowalewo); 3.5.13. Kaltenvorwerk z lat 1906-1934, sygn. 2433-2434 (akta gruntowe obrębu Hetmanice); 3.5.14. Kandlau z lat [1741] 1879-1944, sygn. 2435-2564 (akta gruntowe obrębu Kandlewo); 3.5.15. Kursdorf z lat [1833] 1879-1939, sygn. 2565-2568 (akta gruntowe obrębu Konradowo); 3.5.16. Lache z lat [1839] 1879-1945, sygn. 2569-2573 (akta gruntowe obrębu Śmieszkowo); 3.5.17. Langenau z lat [1820] 1879-1944, sygn. 2574-2609 (akta gruntowe obrębu Łęgoń); 3.5.18. Laterne z lat [1858-1874], sygn. 2610 (akta gruntowe obrębu Latarnia); 3.5.19. Lissen z lat [1725] 1879-1944, sygn. 2611-2751 (akta gruntowe obrębu Łysiny); 3.5.20. Neu Driebitz z lat [1822] 1879-1942, sygn. 2752-2759 (akta gruntowe obrębu Drzewce Nowe); 3.5.21. Neuguth z lat [1800] 1879-1944, sygn. 2760-2836 (akta gruntowe obrębu Nowa Wieś); 3.5.22. Nieder Pritschen z lat [1806] 1879-1934, sygn. 2837-2859 (akta gruntowe obrębu Przyczyna Dolna); 3.5.23. Ober Pritschen z lat [1819] 1879-1940, sygn. 2860-2887 (akta gruntowe obrębu Przyczyna Górna); 3.5.24. Röhrsdorf z lat [1742] 1879-1944, sygn. 2888-3096 (akta gruntowe obrębu Osowa Sień); 3.5.25. Schlichtingsheim z lat [1767] 1879-1945 [1966], sygn. 3097-3310 (akta gruntowe obrębu Szlichtyngowa); 3.5.26. Schwirnerei z lat [1787] 1879-1944, sygn. 3311-3321 (akta gruntowe obrębu Czarlejewo); 3.5.27. Tillendorf z lat [1762] 1879-1944, sygn. 3322-3355 (akta gruntowe obrębu Tylewice); 3.5.28. Ulbersdorf z lat [1771] 1879-1944, sygn. 3356-3417 (akta gruntowe obrębu Olbrachcice); 3.5.29. Weigmannsdorf z lat [1858] 1879-1943, sygn. 3418-3523 (akta gruntowe obrębu Wygnańczyce); 3.5.30. Weine z lat [1858] 1879-1943, sygn. 3524-3568 (akta gruntowe obrębu Wijewo); 3.5.31. Wiesentha z lat [1839] 1879-1943, sygn. 3569-3574 (akta gruntowe obrębu Wincentowo); 3.5.32. Zedlitz z lat [1641] 1879-1944, sygn. 3575-3911 (akta gruntowe obrębu Siedlnica) 3.6. Akta nieopracowane z lat [1618] 1879-1939, sygn. 3912-3922 (akta gruntowe obrębów: Dryżyna (Attendorf), Górczyna (Gurschen), tabela do akt gruntowych Brettvorwerk, księga gruntowa obrębu Przyczyna Dolna (Nieder Pritschen), akta hipoteczne majątku Dryżyna (Attendorf), sąd opiekuńczy, księga gruntowa z Górczyny, transakcje kupna-sprzedaży, sprawy podatkowe).

Dzieje twórcy:

W wyniku II rozbioru Polski, Wschowa została wcielona do Prus. Prusacy wkroczyli do miasta 25 stycznia 1793 r. Nowo zagarnięty obszar Wielkopolski otrzymał nazwę Prus Południowych. Prowincję podzielono według pruskiego wzoru, na powiaty i okręgi inspekcyjne, a Wschowa została stolicą powiatu i inspekcji, w skład której wchodziły najbliższe powiaty. Po zawarciu pokoju w Tylży, powołaniu do życia Księstwa Warszawskiego, utworzonego z ziem zaboru pruskiego i związanymi z powyższym zmianami administracyjnymi Wschowa i Kościan znalazły się w jednym zgromadzeniu gminnym z siedzibą w Kościanie. Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Wschowa powróciła pod władanie pruskie. I wojna światowa i kończący ją pokój wersalski niczego nie zmieniły w losach Wschowy, która nadal pozostała w granicach państwa niemieckiego. Polsce przypadła jedynie północno-wschodnia część powiatu, tj. 18 wsi i 8 obszarów dworskich. Powiat wschowski (o powierzchni 28 345 ha) od 1922 r. wchodził w skład, utworzonej na mocy § 4 ustawy o reorganizacji ustroju samorządowego i administracji w marchii wschodniej, prowincji Grenzmark Posen–Westpreussen ze stolicą w Pile. W następstwie likwidacji prowincji nadgranicznej (1938 r.), powiat wschowski przyłączono do Rejencji Legnickiej (prowincja śląska). Wschowa znalazła się w granicach Polski dopiero w 1945 r. Na mocy konstytucyjnej ustawy z 27 stycznia 1877 r., wprowadzającej jednolity ustrój sądów powszechnych dla całych Niemiec i zarządzenia cesarza Wilhelma z 5 lipca 1879 r. we Wschowie został powołany do życia Sąd Obwodowy (Königliche Amtsgericht zu Fraustadt). Swoim zasięgiem kompetencyjnym obejmował: a) miasta: Fraustadt i Schlichtingsheim, b) wsie i folwarki: Alt Driebitz, Attendorf, Bargen, Brenno, Buckwitz, Deutsch Jeseritz, Domnik, Geyersdorf, Grotnik, Gurschen, Heyersdorf, Hinzendorf, Ilgen, Kabel, Kaltvorwerk, Kandlau, Kursdorf, Lache, Lissen, Luschwitz, Mittel Neu Driebitz, Neuguth b. Fraustadt, Neu Laube, Nicheln, Nieder Pritschen, Ober Pritschen, Röhrsdorf, Scharne, Schadewalde, Städtel, Tillendorf, Ulbersdorf, Weigmannsdorf, Weine, Wilhelmsruh, Zedlitz. Sąd we Wschowie podlegał początkowo organizacyjnie pod Sąd Krajowy w Lesznie (Landgerichtbezirk Lissa), a po powstaniu wielkopolskim pod Sąd Krajowy w Głogowie (Landgerichtbezirk Glogau). Sąd Obwodowy we Wschowie przejął część terytorialnych i rzeczowych kompetencji byłego Sądu Powiatowego we Wschowie (Königl. Kreisgericht zu Fraustadt), który został utworzony 1 kwietnia 1849 r., jako sąd państwowy pierwszej instancji, dla spraw cywilnych i karnych. Powstanie Sądu Obwodowego świadczyło o konsekwentnym wprowadzaniu reform wymiaru sprawiedliwości. Proces reorganizacji i ujednolicania sądownictwa w Niemczech, rozpoczęty w 1877 r., zakończono w 1896 r. nowym kodeksem cywilnym, tzw. Bürgerliches Gesetzbuch. Podstawę wymiaru sprawiedliwości stanowiła trzystopniowa struktura. Sąd pierwszej instancji, jakim był Sąd Obwodowy we Wschowie, zajmował się terenowymi sprawami mniejszej wagi państwowej, lecz o dużym znaczeniu dla obywateli. Zakres kompetencyjny Sądu obejmował podstawowe obszary prawne, które dotyczyły grup mieszkańców o niższym statusie ekonomicznym. Należały do nich: a) sprawy cywilne, w tym spory z zakresu prawa cywilnego, które nie przekraczały kwoty 300 RM. Ponadto, bez względu na wysokość wartości, sąd rozstrzygał spory dotyczące dzierżawy i wynajmu, stosunków pracowniczych, nauki i służby, spory wynikające ze stosunków podróży i przewozu, spory o odszkodowania leśne i rolne, spory z zakresu prawa małżeńskiego, opieki z tytułu pokrewieństwa i stosunków pozamałżeńskich, z tytułu dożywocia, obowiązku wychowania i zapewnienia opieki na starość, z tytułu postępowań wywoławczych i ubezwłasnowolnień; b) sprawy sporne obywateli, w tym: egzekucje o podział majątku, kolaudacje w sprawach publicznych, prowadzenie rejestrów, licytacje i zarząd przymusowy; c) sprawy karne, w tym: sprawy o wykroczenia, przewinienia i przestępstwa (zbrodnie). Sąd Obwodowy wyrokował w sprawach dotyczących „szczególnych przypadków oporu“, fałszowania monet, gwałtów, kradzieży i rozbojów - w wyniku których nastąpiły obrażenia ciała, kradzieży broni oraz fałszowania walorów pieniężnych. W myśl ówczesnego prawa karnego, w powyższych rodzajach spraw zasądzano 10 lat więzienia; d) sprawy z powództwa cywilnego, składane na wniosek stron, w tym: sprawy ksiąg i akt gruntowych. Prowadzono także rejestry: związków i spółek, majątków, patentów, statków i pojazdów, rejestr handlowy; e) sprawy z zakresu prawa rodzinnego: ustalenia w sprawach opieki i kurateli, orzekanie o pełnoletności, ochrona sierot, unieważnienia małżeństw oraz sprawy o przysposobienia. Sąd Obwodowy we Wschowie, na wniosek stron, potwierdzał działania cywilno-prawne obywateli, takie jak: prawomocność podpisów, oświadczenia woli, stan władania, przyjmowanie protokołów, ustalanie treści akt stanu cywilnego, wystąpienia ze stowarzyszeń religijnych i kościołów. Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 r. rozszerzyła kompetencje sądów obwodowych w tym zakresie. Kolejne zmiany w działalności Sądu wprowadził w 1924 r. Bürgerliches Recht. Zakres obowiązków sądów obwodowych zwiększył się w związku z wprowadzonym w 1925 r. prawem o rewaloryzacji oraz prawem o regulacji stosunków gospodarczych na wsi (1933 r.). W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o przynależności do rasy aryjskiej oraz o zagrodach dziedzicznych (Erbhofrecht). Od 1923 r., w ramach Sądu Obwodowego we Wschowie, funkcjonował sąd dla młodocianych (Jugendgericht) oraz sąd do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anerbegericht). W 1934 r. utworzono sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht), który orzekał w sprawach „aryjskich“. W roku następnym (1935) powołano do życia kolejny sąd – Entschuldungsgericht – zajmujący się oddłużaniem większych gospodarstw rolnych. Sąd składał się z działu prezydialnego, w którym – obok kancelarii i sekretariatu – znajdowały się także: kasa sądowa, registratura i archiwum sądowe. Przy Sądzie działał również prokurator. Budynek Sądu mieścił się przy Nonennstrasse 3. Sąd Obwodowy we Wschowie zakończył swoją działalność na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1618] 1879-1945 [1976]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1618-1878, 1879-1945, 1976-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht zu Fraustadt

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3922

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3911

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

64.96

Ogółem opracowanych metrów bieżących

64.83

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3911j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 11j.a.