Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku

Sygnatura
8/214/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
2852

Zawartość:

Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1923 sygn. 1 - 28; 175-180 Akta małżeństw z lat 1874 - 1933 sygn. 29 - 56; 181 - 186 Akta zgonów z lat 1874 - 1933, sygn. 57 - 84; 187 - 192 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1922, sygn. 85 - 174.193 - 207

Dzieje twórcy:

Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego (ustawa z dnia 1 października 1874 roku „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließug“, też ustawa z dnia 6 lutego 1875 roku „ Reichgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließug“). Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku w powiecie lublinieckim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Bruśku obejmowało: gminę Bruschiek (Brusiek) wraz z miejscowościami Neu Bruschiek (Nowy Brusiek) i Krywald (brak danych), majątek Bruschiek (Brusiek), gminę Drathammer (Drutarnia później Kalety) z miejscowością Lubotz (Lubocz), majątek Drathammer (Drutarnia później Kalety), gminę Wüstenhammer (Pusta Kuźnica) z miejscowością Leschnitza (Leśnica), majątek Wüstenhammer (Pusta Kuźnica). Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Bruśku w latach 1874-1903 była gmina Bruschiek (Brusiek). W 1922 roku wschodnia część powiatu lublinieckiego w tym Brusiek znalazł się po polskiej stronie granicy. Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku nadal działał w oparciu o przepisy niemieckie. Istotną zmianą była rejestracja prowadzona w języku polskim. We wrześniu 1939 roku tereny te wróciły do Rzeszy. I taki stan trwał do 1945 roku, kiedy Brusiek zmienił znowu przynależność państwową wracając do Polski. Urząd zakończył działalność w 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego (Dz.U R.P., Nr 48, poz. 272).

Daty skrajne:

1874-1922 [1923-1933]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1923-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Bruschiek

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

302

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

207

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.52

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.63

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych 207 j.a. Inwentarz nr 276
spis zdawczo-odbiorczy Brak danych 3 j.a, 3j.a., 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 40 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 1 j.a.,
indeks osobowy Brak danych lata 1902 - 1908

Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa, inwentarz sporządzili: Paweł Palacz, Marcin Bednarczyk i Joanna Sowa (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.