Urząd Stanu Cywilnego w Jamach

Sygnatura
8/229/0
Daty skrajne
1874-1939 [1948-1972]
Liczba serii
3
Liczba skanów
2660

Zawartość:

Akta urodzeń z lat 1874 - 1919 Akta małżeństw z lat 1874 - 1939 Akta zgonów z lat 1874 - 1939

Dzieje twórcy:

Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urząd Stanu Cywilnego w Jamach w powiecie oleskim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego Jamy obejmowało: majątek i gmina Jamm (Jamy), majątek i gmina Kozelwitz (Kozłowice). W 1936 roku zmieniono nazwę miejscowości z Jamy na Weidental. Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Jamach w latach 1874-1890 była miejscowość Jamm (Jamy), natomiast w latach 1891-1901 miejscowość Koselwitz (Kozłowice). Urząd Stanu Cywilnego w Jamach prowadził swoją działalność na podstawie w/w przepisów do dnia 31.12.1945 roku. W 1945 roku miejscowość Jamy znalazła się w granicach Polski. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1874-1939 [1948-1972]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1939, 1948-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Jamm

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

158

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

158

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.32

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.32

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie 74 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 84 j.a.
indeks osobowy Tak 1902 rok

Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa. Inwentarz sporządzili: Paweł, Palacz i Marcin Bednarczyk (2004). Uzupełnienie Aleksandra Grzegorczyk (2020).