Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie

Sygnatura
65/4/0
Daty skrajne
1545-1824
Liczba serii
43
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Komisje i wizytacje domen 1560-1824; sygn. 1-283; 283 j.a. – lustracje domen, odpisy dokumentów książęcych, zarządzenia, urbarze, kontrakty dzierżawne, opłaty za dzierżawy, daniny, podatki, umowy kupna-sprzedaży, sprawy naprawy dróg, mostów, regulacji rzek, a także wykazy ruchomości i nieruchomości m.in. zamku w Szczecinie oraz innych domów książęcych. 1. Domena Kołbacz sygn. 1-26; 26 j.a., 2. Domena Dolice i Pełczyce sygn. 27-41; 15 j.a. 3. Domena Podlesie pow. Nowogard sygn. 42-60; 19 j.a. 4. Domena Golczewo pow. Kamień sygn. 61-72; 12 j.a. 5. Domena Marianowo pow. Stargard sygn. 73-83; 11 j.a. 6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 84-94; 11 j.a. 7. Domena Nowogard sygn. 95-111; 17 j.a. 8. Domena Pyrzyce sygn. 112-132; 21 j.a. 9. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 133-155; 23 j.a. 10. Domena Stepnica pow. Kamień sygn. 156-159; 4 j.a. 11. Domena Trzebiatów n/Regą sygn. 160-180; 21 j.a. 12. Stargard Młyny sygn. 181-183; 3 j.a. 13. Zamek Szczeciński sygn. 184-189; 6 j.a. 14. Domena Pniewo pow. Łobez sygn. 190-200; 11 j.a. 15. Domena Spantekow NRD sygn. 201-207; 7 j.a. 16. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 208-231; 24 j.a. 17. Domeny Stolpe, Clempenow, Verchen, Treptow, Lindenberg, Loitz – NRD sygn. 232-272; 41 j.a. 18. Domeny Uckermunde, Torgelow, Wollin; sygn. 273-283; 11 j.a. II. Opisy domen i inwentarze 1560-1811; 107 j.a. – są to akta dotyczące organizacji domen ich rentowności, pomiary ziemi. 1. Domena Kamień sygn. 284; 1 j.a. 2. Domena Kołbacz sygn. 285-297; 13 j.a. 3. Domena Friedrichswalde – NRD sygn. 298-306; 9 j.a. 4. Domena Golczewo sygn. 307-313; 7 j.a. 5. Domena Marianowo sygn. 314-330; 17 j.a. 6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 331-339; 9 j.a. 7. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 340-342; 3 j.a. 8. Domena Stolpe – NRD sygn. 343; 1 j.a. 9. Domena Treptow, Sucrov, Sulchorst – NRD sygn. 344-357; 14 j.a. 10. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 358-363; 6 j.a. 11. Domena Treptow – NRD sygn. 364-365; 2 j.a. 12. Domena Lindenberg – NRD sygn. 366-374; 9 j.a. 13. Domena Loitz – NRD sygn. 375-383; 9 j.a. 14. Domena Uckermunde, Torgelow – NRD sygn. 384-385; sygn. 2 j.a. 15. Domena Wolin sygn. 386-390; 5 j.a. III. Varia 1680-1816; sygn. 391-560; 170 j.a. – sprawy sporne, kontakty kupna-sprzedaży, dzierżawy poszczególnych folwarków, młynów, dochodzenia spadkowe, testamenty, osadnictwo i budownictwo w domenach, wizytacje kościelne, sprawy administracji kościelnej, szkolnej i dobroczynnej.

Dzieje twórcy:

Pomorska Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie powstała w styczniu 1723 r., rozpoczynając swą działalność w Stargardzie. Nowy urząd przejął kompetencje Kamery Skarbowej istniejącej na Pomorzu brandenburskim od 1653 r. i zajmującej się administracją posiadłościami królewskimi oraz Komisariatu Wojennego działającego od 1713 r. i nadzorującego administrację miejską. Po kilku miesiącach pracy Kamera została przeniesiona do Szczecina na dawny zamek książęcy. Przejęła ona wszystkie sprawy z zakresu administracji prowincją, nadzoru policyjnego i spraw gospodarczych, podatkowych oraz bezpieczeństwa w miastach i na terenach wiejskich. Z jej kompetencji wyłączone zostały sprawy zwierzchności państwowej, lennej, sądownictwo powszechne, a także sprawy kościelne i szkolne, które podlegały Rejencji oraz Konsystorzowi. W latach 1765-1766 z kompetencji kamery zostały wyłączone cła, akcyza, monopol tytoniowy, które powierzono specjalnie utworzonym urzędom administracji specjalnej. Kamera miała również kompetencje w zakresie sądownictwa specjalnego dot. Spraw podatkowych, ekonomicznych, w których stroną było państwo. W 1782 r. dla tych zagadnień utworzono w ramach kamery osobną deputację sądową. Bezpośrednimi wykonawcami zarządzeń kamery byli radcy podatkowi kontrolujący miasta i landraci w powiatach ziemskich. Urzędowi podlegało też utworzone w 1709 r. Prowincjonalne Kolegium Sanitarne i działające od 1724 r. Kolegium Medyczne. Kamera podlegała Generalnemu Dyrektorium w Berlinie. Na jej czele stał prezydent, który miał do pomocy 2 dyrektorów, 2 zarządców lasów i 14 radców. Początkowo kamera składa się z 2 oddziałów: domen – do którego należały sprawy podatkowe, domen książęcych, kontrybucji, sprawy lasów i granic oraz z Oddziału Wojny do którego należały sprawy militarne, handlowe, akcyz, rzemiosła i sprawy policyjne. W 1764 r. utworzono w Koszalinie oddział kamery pod nazwą Kameralne Kolegium Deputacyjne. Kamera działała do 1808 r., gdy w wyniku reform Steina i Hardenberga została zlikwidowana, a jej kompetencje przejęła rejencja. Akta Kamery zostały przejęte przez Rejencję i w II połowie XIX w. zostały przekazane przez nią do AP w Szczecinie. W 1902 r. zespół został uporządkowany. Liczył on wówczas 852 m.b. W 1942 r. akta były ewakuowane do Pęzina, Ralswicka, Schlemina, Schwerinsburga oraz Spandekow. Większośćmateriałów została zniszczona w czasie wojny lub w pierwszych latach po jej zakończeniu. Do AP w Szczecinie zespół rewindykowano 30.V.1946 r. z Goslar w RFN.

Daty skrajne:

1545-1824

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1560-1824.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kriegs- und Domänenkammer in Stettin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

560

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

560

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie znajduje się 3861 j.a. 61,1 m.b. akt Kamery (Rep. 12a, 12b, 13a, 13b).