Archiwum Domen w Koszalinie

Sygnatura
65/5/0
Daty skrajne
1512-1824
Liczba serii
36
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1751-1795; sygn. 1-4; 4 j.a. – regulamin kantonalny, tumulty w domenach, protokoły i rachunki, alodyfikacja majątków rycerskich. 2. Opisy domen 1567-1814; sygn. 5-75. 71 j.a. – urbarze i inwentarze, protokoły, ludność kaszubska, akta i inwentarze domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Świdwinie. 3. Kościół 1706-1771; sygn. 76-83; 8 j.a. – zakup domów dla wdów po pastorach, sprawy pastorów w domenie słupskiej. 4. Wizytacje i komisje 1512-1824; sygn. 84-287, 294; 205 j.a. – przepisy o dzierżawach w dobrach królewskich, dzierżawy generalne poszczególnych zarządów domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie i Kazimierzu, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Żabinie. 5. Arendy 1642-1810; sygn. 288-293; 6 j.a. – umowa o arendzie w domenie bobolickiej, zniesienie daniny w naturaliach, folwarki w Białym Zdroju, rozwiązanie zarządu domeny w Białogardzie i Karlinie, dzierżawy folwarków.

Dzieje twórcy:

W celu poprawienia organizacji pracy Kamery Wojenno-Skarbowej w Szczecinie w 1764 r. powołano jej filię w Koszalinie pod nazwą Kameralne Kolegium Deputacyjne. Deputacji w Koszalinie podlegały powiaty: białogardzki, Księstwo, miastecki, sławieński, słupski, szczecinecki oraz ziemia lęborsko-bytowska. Kolegium kierował dyrektor. W skład Kolegium Deputacyjnego wchodziło 9 radców oraz leśniczy. Deputacja zajmowała się wszystkimi sprawami domen: finansami, dzierżawami, kupnem-sprzedażą ziemi, a przede wszystkim nadzorem i kontrolą nad domenami. Kolegium Deputacyjne zostało rozwiązane w 1787 r. W I połowie XIX w. z zespołu Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie wyłączono akta deputacji koszalińskiej. W 1902 r. w AP w Szczecinie z akt tych utworzono odrębny zespół. Po 1942 r. akta te zostały ewakuowane ze Szczecina. Po zakończeniu wojny powróciło do AP tylko 200 j.a.. W 1962 r. w ramach wymiany archiwaliów rewindykowano z Greifswaldu 93 j.a. tego zespołu.

Daty skrajne:

1512-1824

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1512-1824.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenarchiv zu Köslin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

294

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

294

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie znajdują się 4 j.a. z lat 1750-1751 (Rep. 13 b).