Zbiór Juliusza Bohlena

Sygnatura
65/10/0
Daty skrajne
1470-1864
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy zagraniczne 1482-1766; 62 j.a. 1.1. Cesarz i Rzesza 1522-1683; 33 j.a. - zaproszenia na sejmy Rzeszy, cesarskie przywileje dla Pomorza, przywilej de non appellando, cesarki list lenny dla księcia Filipa I, listy cesarza Maksymiliana do Bogusława XIII, pisma satyryczne na katolików, sprawozdania szwedzkich posłów. 1.2. Brandenburgia-Prusy 1573-1766; 10 j.a. - korespondencja między elektorami brandenburskimi a książętami pomorskimi, list cesarza Maksymiliana w sprawie sporu Szczecina z Frankfurtem n/Odrą dotyczącego żeglugi na Odrze, wytyczanie granicy między posiadłościami Schwedt a Pomorzem. 1.3. Meklemburgia 1482-1700; 19 j.a. - odpisy dokumentów dotyczących Meklemburgii, genealogia książąt meklemburskich, spory graniczne pomorsko-meklemburskie, porozumienia zawarte między Brunszwikiem, Pomorzem i Meklemburgią, korespondencja książąt pomorskich z władcami meklemburskimi, inwentarz arsenału w Wismarze, opis granicy między Pomorzem i Meklemburgią, przejście wojsk szwedzkich przez Meklemburgię. 2.. Sprawy wewnętrzne 1681-1770; 2 j.a. 2.1. Edykty i patenty 1681-1700; 2 j.a. - rozporządzenia królów szwedzkich. 3. Sprawy krajowe 1556-1864; 11 j.a. 3.1. Sejmiki stanowe 1721-1864; 7 j.a. - protokoły posiedzeń szlachty Pomorza Przedniego, sprawozdania z sejmików. 3.2. Sejmiki krajowe 1556-1701; 4 j.a. - odpisy uchwał końcowych sejmów krajowych. 4. Militaria 1601-1800; 33 j.a. 4.1. Generalia 1630-1709; 33 j.a. - działania wojenne Gustawa II Adolfa w Niemczech, sprawozdania z wojny polsko-szwedzkiej, zakwaterowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, listy generała Bielke, plany fortyfikacji w pobliżu Heidelbergu, memoriał Vaubena o fortyfikacjach w Preisach, dziennik oblężenia Lille. 5. Poszczególne rejony Pomorza - Rugia 1470-1828; 21 j.a.- odpisy dokumentów dotyczących Rugii (w większości są to manuskrypty Bohlena). 6. Miejscowości wiejskie 1701-1800; 2 j.a. – odpisy dokumentów klasztoru Eldena, sprawy procesowe Sądu Nadwornego w Stargardzie. 7. Rody i osoby 1601-1864; 30 j.a. – spuścizny, historie rodzin: von Fleming, v. Gagern, v. Jasmund, v. Hoben, v. Kahlden i Kampze, v. Kleist, v. Krackewitz, v. Krassow, sprawy procesowe rodzin. 8. Varia Pommeranica XVII w., 1 j.a. – druki okolicznościowe, wiersze z okazji zawartych ślubów, list Bogusława von Croy do uniwersytetu w Greifswaldzie. 9. Autografy 1633-1864; 13 j.a. – notatki Bohlena o zbiorach autografów, spisy autografów, listy do syndyka Fabriciusa ze Stralsundu, testamenty Joanny Doroty z domu Duncken i Filipa G. Ludecusa.

Dzieje twórcy:

Kazimierz Johann Ludwig Juliusz von Bohlen żył w latach 1820-1882. Po ukończeniu gimnazjum w Stralsundzie wstąpił do wojska. Służbę wojskową pełnił najpierw w Stralsundzie, a później w Szczecinie. W 1848 r. odziedziczył po ojcu majątek Bohlendorf, a w 1861 r. majątek Stern (oba na wyspie Rugia). W latach 1851-1866 był posłem z ramienia ruciańskiego ziemiaństwa. W 1856 r. został przewodniczącym sejmiku prowincjonalnego, w latach 1860-1866 był pełnomocnikiem skarbu, od 1865 r. pełnił urząd podskarbiego Księstwa Rugii. W 1880 r. został członkiem izby panów (Herrenhauses). Z zamiłowania był on historykiem. Pełniąc służbę wojskową w Szczecinie skupował od urzędników rejencji archiwalia (często były to akta archiwum książąt szczecińskich i wołogoskich). Początkowo gromadził je w koszarach, a po 1866 r. przewiózł je do majątku Bohlendorf. Po śmierci Bohlena AP w Szczecinie w 1883 r. kupiło od jego synów część zbioru. W latach 1887 i 1890 nastąpiły dalsze zakupy. W 1899 r. Archiwum przejęło też zbiory kartograficzne Bohlena, które znajdowały się w Pomorskim Towarzystwie Historyczno-Archeologicznym. Od 1900 r. rozpoczęło się porządkowanie zbioru. Zakończono je w 1937 r. W 1943 r. zbiór Bohlena został przewieziony do Mierzęcina. Po wojnie do Szczecina powróciło ok. 10% stanu przedwojennego.

Daty skrajne:

1470-1864

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1470-1864.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bohlensche Sammlung

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

175

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

175

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA