Zbiór Samuela Gottlieba Loepera

Sygnatura
65/11/0
Daty skrajne
1526-1790 [1863]
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Pisma różne 1601-1790; 18 j.a. – repertoria dawnych archiwów przepisane i sporządzone przez Friedricha Dregera, registratura archiwum Ebersteinów, informacje o dokumentach zebrane przez Emanuela Wendlanda. 2. Przyroda b.d.; 1 j.a. – rękopis Dregera, opis Pomorza sporządzony przez Eliharda Lubinusa. 3. Etnografia, geografia, topografia, statystyka 1670-1670; 1 j.a. – opis Pomorza wykonany przez M. Adama Gerschorium z Gdańska. 4. Historia Pomorza 1574-1835; 32 j.a. – rękopis kroniki Kantowa, genealogia rodów pomorskich, dane biograficzne książąt pomorskich, opis kościołów w superintendenturze wołogoskiej, pieczęcie i herby szlacheckie, matrykuły książąt na Rugii z lat 1257-1326 opracowane przez Dregera. 5. Kraje i wydarzenia 1577-1744; 20 j.a. – odpisy dokumentów z lat 1390-1742 dotyczące stosunków z Polską, Danią, Szwecją, Brandenburgią, Meklemburgią i Sycylią, stosunki władców pomorskich z cesarzem Karolem V, dokumenty z czasów wojny trzydziestoletniej, kapitulacja Bogusława XIV wobec Szwecji, pokój w Osnabruck, potwierdzenia przywilejów stanowych przez elektorów brandenburskich. 6. Ustrój i administracja 1526-1790; 41 j.a. – ordynki, przywileje, zwoływanie Landtagów, uchwały, rezolucje miast, zarządzenia władz szwedzkich na Pomorzu, statuty, cła, akcyza, matrykuły, tabele łanów w poszczególnych powiatach pomorskich. 7. Dom książęcy XVI-XVIII w.; 4 j.a. – genealogia książąt pomorskich i biskupów kamieńskich, objaśnienia do herbów pomorskich, podziały księstwa, umowy spadkowe, koronacja Fryderyka I na króla Prus, śmierć cesarzy Leopolda I i Józefa I. 8. Stan szlachecki 1626-1743, 11 j.a. – historia stanu szlacheckiego, sprawy lenne Pomorza, meklemburskie prawo lenne, ustrój lenny z 1569 r., podatki, oszacowani dóbr. 9. Miasta 1569-1749; 18 j.a. – historia miast pomorskich, odpisy dokumentów lokacyjnych i przywilejów. 10. Rody szlacheckie i mieszczańskie 1575-1701; 7 j.a. – genealogia rodów, listy lenne, pastorzy w Kołobrzegu, spuścizna Johanna Mikraeliusa. 11. Prawo 1601-1790; 4 j.a. – prawo zwyczajowe, słowiańskie, prawa poszczególnych miast, klasztorów i kapituł. 12. Kościół 1601-1738; 10 j.a. – historia kościoła na Pomorzu, statuty kapituły kamieńskiej, matrykuła Kołacka, matrykuła kolegiaty kołobrzeskiej (odpis Dregera), matrykuły klasztorów, akta dotyczące szkół. 13. Varia 1529-1863; 14 j.a. – katalog biblioteki Bruggenmanna (później General-Landschaft-Bibliothek), rozporządzenia z lat 1529-1712, edykty, przywileje książęce i królewskie, instrukcje dla urzędników, sądownictwo nad żołnierzami, sprawy kościelne i szkolne, porozumienie między Szwecją i Prusami dotyczące żeglugi przybrzeżnej.

Dzieje twórcy:

Samuel Gottlieb Loeper urodził się w Stargardzie w 1712 r. Był urzędnikiem w sądzie nadzorczym w Koszalinie, a później radcą Rejencji Szczecińskiej. Jego dobra znajdowały się w Lubiechowie (pow. Kołobrzeg), w Bełtnie (pow. Białogard) i Rzecku (pow. Choszczno). W swoich majątkach posiadał znaczne zbiory biblioteczne. Największą kolekcję odziedziczył po swoim ojcu - doktorze prawa. Samuel Loeper zmarł w Lubiechowie w 1778 r. Po jego śmierci archiwalia przejął jego kuzyn. W 1834 r. wnukowie Loepera zbiór swego dziadka przekazali w depozyt Pomorskiemu Towarzystwu Historycznemu. Zbiór ten składał się z rękopisów (m.in. były tumanuskrypty Thomasa Kantowa, kodeks Friedricha Dregera), z około 1000 druków, map, grafik i obrazów. Po 1855 r. na mocy zarządzenia premiera Prus Ottona von Manteuffla archiwum prowincjonalne w Szczecinie przejęło pod swą opieką zasób aktowy i biblioteczny Pomorskiego Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego, w tym także i zbiór Loepera (Rep. 38f). W 1942 r. w ramach ewakuacji zbiór Loepera wywieziono do Mierzęcina (pow. Strzelce Kraj.), a później w głąb Niemiec. Do Szczecina powrócił w 1948 r.

Daty skrajne:

1526-1790 [1863]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1526-1790, 1791-1863.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Loepersche Sammlung

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

181

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

181

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA