Zbiór Karla Loewego

Sygnatura
65/14/0
Daty skrajne
1820-1894
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Notatki I połowa XIX w; sygn. 1-2; 2 j.a. – ręcznie pisane uwagi, adresy różnych osób, fragmenty wierszy i melodii. 2. Listy 1820-1894; sygn. 3-5; 3 j.a. – korespondencja z różnymi osobami, m.in. z żoną Augustą, córkami, sprawozdania z podróży zagranicznych w formie listów, korespondencja spadkobierców K. Loewe. 3. Utwory muzyczne sygn. 6-9; 4 j.a. – drukowane partytury utworów; K. Loewego, Heinricha Triesta, Johanna Beschnitta. 4. Książki 1834-1875; sygn. 10-12; 3 j.a. – komentarz Loewego do Fausta Goethego, przewodnik po Norwegii, biografia Franza Kerna o poecie i historyku Ludwiku Giesebrechcie. 5. Album pieśni i ballad sygn. 13; 1 j.a. – pieśni i ballady skomponowane na głos i pianino.

Dzieje twórcy:

Johann Karl Gottfried Loewe urodził się 30.XI.1796 r. w Löbejun koło Halle w rodzinie kantora i organisty. Początkowo uczył się muzyki i śpiewu u ojca, a następnie w Halle, gdzie rozwinął swój talent muzyczny. W 1813 r. na kilka lat przed maturą (w 1871 r.) wydał drukiem pierwszą kompozycję. Studiował filozofię i teologię na uniwersytecie w Halle i w Jenie. W 1820 r. po zdaniu egzaminu z muzyki i pedagogiki w Berlinie, otrzymał odkróla funkcję dyrektora muzycznego w Szczecinie. Do jego zadań należało kierowanie życiem muzycznym w kościołach i szkołach, ponadto był profesorem muzyki w seminarium nauczycielskim i w Gimnazjum Mariackim. W 1850 r. otrzymał tytuł kantora i organisty w kościele św. Jakuba. W tym czasie odbył wiele podróży, m.in. do Wiednia, Pragi, Wrocławia, Londynu, Paryża, Szwecji i Norwegii. Zmarł w 1869 r. Karl Loewe jest uznawany za najwybitniejszego kompozytora szczecińskiego, skomponował 18 oratoriów, 8 oper, 4 `kantaty, kilkanaście ballad i pieśni, w tym 6 ballad do wierszy Adama Mickiewicza. Napisał 3 podręczniki do nauki muzyki. Spuścizna po kompozytorze początkowo była przechowywana w utworzonym ku jego czci towarzystwie Loewe-Verein. Po jego upadku przejęta została przez Pomorskie Towarzystwo Historyczno-Archeologiczne. Po wojnie 13 j.a. tego zbioru trafiło do AP w Szczecinie.

Daty skrajne:

1820-1894

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1820-1894.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Loewesche Sammlung

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Część spuścizny po Karlu Loewe znajduje się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.