Rękopisy i spuścizny

Sygnatura
65/16/0
Daty skrajne
1321-1946
Liczba serii
63
Liczba skanów
132422

Zawartość:

1. SPUŚCIZNA WILHELMA FRIEDRICHA ADELUNG 1500-1900; 19 j.a. - Gimnazjum w Szczecinku; kościoły i szkoły w Słupsku; historia Trzebiatowa Gadebuscha; dyplomatariusz wsi Wierzbno; rozporządzenia administracji Pomorza szwedzkiego; opis obchodów jubileuszu 200-lecia wprowadzenia reformacji, mających miejsce w Greifswaldzie w 1717 r.; uniwersytet w Greifswaldzie; przepisy dot. połowu ryb miasta Lassan; spis szlachty meklemburskiej; dochodzenie prowadzone przez uniwersytet we Frankfurcie n. Odrą w sprawie wdowy Cathariny Steffens, oskarżonej o czary i kontakty z diabłem; kontakty elektorów brandenburskich i królów pruskich ze szlachtą pomorską; wizyta ministra Grunbkowa w Koszalinie w 1735 r.; księga rachunków księcia Barnima XI; rękopis historii i słownika jęz. Niemieckiego z XVI–XVII w. (w jęz. Łacińskim) 2. SPUŚCIZNA AUGUSTA BARFKNECHT 1922-1922; 1 j.a. - maszynopis pracy Geschichte Wittenfeldes und des Landes Massow, Naugard 1922 (dzieje wsi Bielice). 3. ZBIÓR BAUERSCHA 1701-1800; 1 j.a. - odpisy dokumentów dotyczących miasta Rostock. 4. SPUŚCIZNA WILHELMA BIEREYRE 1919-1940; 60 j.a. - , korespondencja w sprawach genealogicznych, odpisy z ksiąg miejskich i ławniczych Legnicy, podania i baśnie ze Schleswigu-Holsteinu, genealogia rodów z Lauenburgu, Schleswig–Holsteinu i Meklemburgii (XVIII–XIX w.). 5. SPUŚCIZNA KARLA BURCHARDA BISCHOFFA 1850-1880; 9 j.a. - partytury utworów muzycznych. 6. SPUŚCIZNA OTTONA BLÜMCKE ok. 1900; 19 j.a. - Hanseatica – odpisy dokumentów z archiwów: książąt szczecińskich i wołogoskich, miast: Szczecina, Stralsundu (Stralsunder Ratsarchiv) i Brunszwiku (Braunschweiger Stadtarchiv), wyciągi ksiąg celnych Szczecina (lata 1564–1675). 7. SPUŚCIZNA WILHELMA BOEHMER 1806-1858; 4 j.a. - korespondencja osobista, notatki o kościele św. Piotra i Pawła w Szczecinie, relacja z podróży do Berlina i Świnoujścia, legendy pomorskie. 8. SPUŚCIZNA O. BRUCHWITZA 1834-1834; 1 j.a. - rękopis pracy dotyczący kolonizacji (lata 1730–1740) obszarów w okolicach Torgelow (Amt Königsholland). 9. SPUŚCIZNA LUDWIGA WILHELMA BRÜGGEMANNA 1800-1801; 2 j.a. - materiały dotyczące kościoła zamkowego w Szczecinie, rachunki. 10. SPUŚCIZNA G. DOMIZLAFFA 1928-1928; 1 j.a. - rękopis pracy Die Jomsburg (Wolin). 11. ZBÓR STRALSUNDZKIEJ RODZINY DUDY 1942-1942; 1 j.a. - egzemplarz biuletynu "Nachrichtenblätter des Familienvereins Dudy" nr 9. 12. SPUŚCIZNA VALENTINA v. EICKSTEDT 1801-1900; 1 j.a. - XIX-wieczne odpisy opracowań: Valentin v. Eickstedt, Beschriebung der Stadt Wolgast de 1574; Beschreibung des Dorfes Peenemünde im Buckowschen Lande (historia Wołogoszczy i Pennemünde). 13. SPUŚCIZNA FALCKA 1933-1933; 1 j.a. - spisy sukienników i tkaczy. 14. SPUŚCIZNA F. GIESE 1800-1850; 1 j.a. - maszynopis pracy Pommersche Orgeln des 17.Jahrhunderts (pomorskie organy z XVII w.). 15. SPUŚCIZNA L. GIESEBRECHTA 1801-1900; 4 j.a. - drzewo genealogiczne rodziny Giesebrecht, korespondencja z siostrą Ernestiną, pisma i wiersze. 16. SPUŚCIZNA G. von GLASENAPP ok. 1880; 5 j.a. - materiały do wydawnictwa “Die Generale der Deutschen Armee”. 17. SPUŚCIZNA J. GUDSCHMIDTA 1934-1934; 1 j.a. - opis widoku Szczecina na sarkofagu Wielkiego Elektora z 1677 r. w katedrze w Berlinie. 18. SPUŚCIZNA E. GÜLZOWA 1933; 1 j.a. - opis śmierci majora Schilla (1809). 19. SPUŚCIZNA A. HASSA 1933; 1 j.a. - wykaz literatury o pomorskich procesach o czary. 20. SPUŚCIZNA HABERA ok.1875; 1 j.a. - notatki nauczyciela szkolnego z Lęborka. 21. SPUŚCIZNA O. HEINEMANNA 1905; 6 j.a. - rękopis tomu 5 i częściowo tomu 6 “Pommersches Urkundenbuch”. 22. SPUŚCIZNA HLLE 1936; 2 j.a. - maszynopis Kroniki Kołobrzeskiego Towarzystwa Lekarskiego (Kolberger Arztverein). 23. SPUŚCIZNA HERMANNA HOOGEWEG 1924; 3 j.a. - rekopis pracy Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Stettin 1924-1925. 24. SPUŚCIZNA HÜBNERA 1933; 1 j.a. - rekopis pracy Kościół na Pomorzu w średniowieczu. 25. SPUŚCIZNA K. HÜSCHERA 1922; 1 j.a. - rękopis publikacji opracowanej na podstwie księgi jednego z cechów w Anklam. 26. SPUŚCIZNA A. KASELOW 1890-1937; 9 j.a. - wycinki prasowe dotyczące historii Szczecina, Pyrzyc, Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie, klasztoru w Chorin, ich zabytków i pomników przyrody, Puszczy Bukowej. 27. SPUŚCIZNA E. KASISKIEGO 1867; 1 j.a. - cmentarzyska słowiańskie pod Szczecinkiem. 28. SPUŚCIZNA E.M. von KÖLLER 1882-1930; 44 j.a. - materiały tworzące do 1945 r. zespół Rep. 42 v. Köller. Tablice genealogiczne (wraz z materiałami) rodzin: v. Apenburg, v. Bandemer, v. Behr, v. Below, v. Blanckenburg, v. Boehn, v. Borcke (linia z Brallentin), hrabiów Eberstein (linia z Naugard/Nowogard i Massow/Maszewo), v. Edeling, v. Eisenhart-Rothe, v. Elbe, v. Gantzke, v. Glasenapp, v. Grapp, v. Grell, v. Guaita, v. Gudstedt, v. Hacke, v. Hanow, v. Hechthausen, v. Heydebreck, v. Hindenburg, v. Puttkammer (linia Fritzow), v. Ramel, v. Rheyn, v. Ramin, v. Range, v. Reckow, v. Rexin, v. Steinwehr, v. Stojentin, v. Stojentin (linia z Woyen i Schwetzkow), v. Succow, v. Sydow, v. Talleyrand-Perigor, v. Thadden, v. Tornov, v. Troyen, v. Uckermann, v. Varchmin, v. Vehmern, v. Vormann, v. Vossberg i v. Wachholtz 29. SPUŚCIZNA GUSTAVA KRATZ 1830-1864; 30 j.a. - materiały tworzące do 1945 r. zespół Rep. 42 Kratz. Wypisy ze źródeł archiwalnych i literatury, rękopis książki Die Staedte der Provinz Pommern, Berlin 1865 i korespondencja dot. jej wydania, studia genealogiczne dot. rodzin: v. Arnim, v. Aufsess, v. Ausseburg, v. Bagge vel Baggewitz, v. Balthasar, v. Bandemer, v. Barfuss, v. Berneckow, v. Barsewitz, v. Behr, v. Beling, v. Below, v. Beringe, v. Bernuth, v. Bethe, v. Billerbeck, v. Bismarck, v. Blanckensee, v. Bonin 30. SPUŚCIZNA G. KUPKE 1840-1860; 2 j.a. - rekopis i maszynopis pracy Geschichte der Stadt Pölitz (Dzieje miasta Police). 31. SPUŚCIZNA J. LANGE 1897-1942; 1 j.a. - kronika wsi Kozielice i tutejszj szkoły. 32. SPUŚCIZNA HUGONA LEMCKE 1840-1886; 2 j.a. - notatki z księgi ławniczej Chociwla oraz do dziejów budowy zamku szczecińskiego. 33. SPUŚCIZNA M. LESKO 1941; 1 j.a. - genealogia rodziny von Ploetz (1648–1804). 34. SPUŚCIZNA K. LIPS 1920-1935; 2 j.a. - rękopisy prac dot. spraw podatkowych na Pomorzu Tylnym w okresie XVII-XVIII w. wypisy z materiałów archiwalnych dot. parafii w Trzęsaczu, mapy Pomorza (XV–XX w.). 35. SPUŚCIZNA MARWITZA 1920-1935; 1 j.a. - rekopis. 36. SPUŚCIZNA JULIUSA MÜLLER 1840-1885; 69 j.a. -wypisy z materiałów źródłowych i notatki dotyczące historii i heraldyki pomorskiej oraz z literatury pięknej. 37. SPUŚCIZNA PAULA von NIESSEN 1888-1929; 7 j.a. - rękopisy prac dotyczące zaludnienia Szczecina, historii Nowej Marchii, wycinki artykułów prasowych. 38. SPUŚCIZNA PETERA POOTH 1933; 1 j.a. - odpis listu Franciskusa Joela, lekarza i aptekarza ze Stralsundu z 1543 r. 39. SPUŚCIZNA B. PÜTTER 1776-1802; 7 j.a. - materiały do historii miasta Loitz (Vorpommern), z XVIII w. 40. SPUŚCIZNA RAASCHA 1933; 1 j.a. - rękopis pracy o prawie patronatu kościoła ewangelickiego w Bytowie. 41. SPUŚCIZNA C. RITTERSHAUSENA 1943; 9 j.a. - odpisy szczecińskiej księgi przyjęć do prawa miejskiego z lat 1603-1833. 42. SPUŚCIZNA LEOPOLDA von RÜTS 1928; 1 j.a. - rekopis pracy dotyczący kariery wojskowej gen. Fabian von Lucowitz. 43. SPUŚCIZNA FRIEDRICHA SALISA (1880-1914) 1905-1914; 18 j.a. - notatki i wypisy z materiałów archiwalnych dot. historii Pomorza w średniowieczu, dyplomatyki pomorskiej oraz Fryderyka Wielkiego, listy, artykuły, odpisy papieskich dokumentów dotyczących Pomorza, niedrukowane źródła z Marburga i Kolonii, historia Pomorza i Meklemburgii. 44. SPUŚCIZNA SCHOLZA 1930; 1 j.a. - sprawozdanie o stanie kościoła św. Jana w Szczecinie i informacja o jego dziejach. 45. SPUŚCIZNA HANSA von SCHÖNINGA 1910-1930; 1 j.a. - opis kariery wojskowej Wilhelma Augusta Wilde (1798–1853). 46. SPUŚCIZNA ROLANDA SEEBERG-ELVERSFELDT 1934; 1 j.a. - maszynopis 1 części rozprawy doktorskiej (?) nt stosunku stanów Prus Książęcych do Polski za rządów elektora Jerzego Wilhelma I do śmierci Zygmunta III Wazy. 47. SPUŚCIZNA ERICHA SANDOWA 1900-1907; 4 j.a. - rękopis VII tomu kodeksu dyplomatycznego Pommerscher Urkundenbuch. 48. SPUŚCIZNA JOACHIMA BERNARDA STEINBRÜCK 1701-1800; 7 j.a. - korespondencja osobista, notatki i materiały dot. genezy Słowian, biografia F. Fabriciusa, historia kościoła mariackiego i św. Jakuba w Szczecinie, materiały dot. miasta Penkun, tablice genealogiczne i materiały dot. genealogii 45 rodzin pomorskich 49. ARCHIWUM SPIEGLA ok. 1930; 1 j.a. - regesty dokumentów będących w posiadaniu Spiegla z Falkenberg pow. Naugard. 50. ARCHIWUM MICHAELA STELTERA 1943; 1 j.a. - genealogia rodziny Stelter. 51. SPUŚCIZNA OTTO STOCK 1918-1939; 1 j.a. - wycinki prasowe dotyczące położenia emigrantów z Pomorza w Stanach Zjednoczonych. 52. SPUŚCIZNA GOTTLOBA CHRISTINA STÖR 1841; 1 j.a. - kronika miasta Lipiany. 53. SPUŚCIZNA KARLA STORKA 1928; 1 j.a. - maszynopis pracy Der Wolgaster Totentanz ( “Taniec śmierci”w kościele w Wołogoszczy). 54. SPUŚCIZNA WERNERA STUCKMANNA 1931; 1 j.a. - maszynopis pracy Ein Drückeberger aus dem Jahre 1737. 55. SPUŚCIZNA OTTONA THUMEL 1920-1930; 1 j.a. - maszynopis pracy Die Patrontsherrschaft in Mitteldeutschland und Pommern. Eine Rechtsgeschichtliche Studie. 56. SPUŚCIZNA H. WANDERHEIM 1900-1930; 1 j.a. - maszynopis pracy Die Oderfahrt. Eine Reiseskizze. 57. SPUŚCIZNA WILHELMA WIESENER 1870-1900; 12 j.a. - odpisy źródeł do historii średniowiecznej Kościoła na Pomorzu, z przełomu XIX i XX w. 58. SPUŚCIZNA ZERNICKOWA 1933; 1 j.a. - wypisy z akt sądu miejskiego w Węgorzynie, 59. SPUŚCIZNA AUGUSTA ZÖLLNER 1932-1933; 2 j.a. -maszynopisy prac o Vinecie-Jomsburgu (Wolin) i projekcie drogi wodnej Szczecin-Bałtyk z 1729 r. 60. BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA HISTORII I STAROŻYTNOŚCI POMORZA W SZCZECINIE 1450-1900; 251 j.a. - rękopisy pastora Steinbrücka dot. historii Kościoła na Pomorzu oraz dziejów Szczecina i Gryfina, tablica genealogiczna hrabiów v. Andechs, odpis katalogu pomeraniców biblioteki królewskiej w Berlinie z 1828 r., spisy dokumentów obrazujących kontakty książąt pomorskich z zakonem krzyżackim w zasobie archiwum w Królewcu, akta sądowe, materiały dot. historii jęz. Dolnoniemieckiego na Pomorzu, zestawienie napisów z płyt nagrobnych książąt pomorskich, zbiór legend pomorskich, katalog biblioteki pastora Brüggemanna, materiały archiwalne dot. stosunków politycznych i gospodarczych Pomorza i Prus z innymi miastami i krajami, zabytki historiografii pomorskiej, opisy Pomorza i jego osobliwości, historia Danii Anchersena, materiały do dziejów ustroju i prawa Pomorza zebrane przez E.J.E. von Massow, inne materiały do tego zagadnienia, materiały genealogiczne rodów pomorskich, uchwały sejmów pomorskich, materiały do dziejów miast pomorskich, starodruki dot. wydarzeń 1715 r. na Rugii. 61. RĘKOPISY Z ROZMAITYCH ZBIORÓW POCHODZENIA NIEWIADOMEGO 1321-1946; 904 j.a. - są tu materiały dotyczące rodów zamieszkujących tereny Pomorza Zachodniego, odpisy dokumentów dotyczących dziejów Szczecina od XIII w. do 1643 r., notatki heral;dyczne Juliusa Müllera, są informacje o zasobach archiww w poszczególnych prowincjach królestwa pruskiego, ordynki cechowe z XVI-XVII w., jest historia szczecińskiej jednostki wojskowej pn. "Pionierzy" z lat 1812-1914, jest opis granicy polsko-brandenburskiej z 1564 r., opis malowideł na stropie w katedrze kołobrzeskiej, jest korespondencja z okresu szwedzkiego (1700-1702) dotycząca ekspedycji wojennej do Polski, są materiały dotyczące Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, są partytury utworów muzycznych z XVI i XVII w., są materiały dotyczące dziejów miast pomorskich, jest manuskrypt VIII-XII tomu Pommersches Urkundenbuch, jest księga handlowa miasta Stargard (1570-1572), sa akta dotyczące remontu dworu królewskiego w Neuenkamp, jest wykaz dóbr domenalnych, miejskich i szlacheckich w zarządzie Wołogoszcz (1803 r.), są plany Zakładu Karnego w Nowogardzie (1850-1900), jest dokument wystawiony przez parafię ewangelicką w Wyszeborze z 1946 r., akt erekcyjny kamienicy Vossa w Szczecinie, list odnaleziony w trakcie rozbiórki domu w Międzyzdrojach - zawiera dane osoby, która budowała ten dom - Rudolfa Ohma oraz jego rodziny. 62. ZBIÓR BARNIMA FELIXA WILHELMI 1864-1877; 6 j.a. - problematyka głuchoniemych na Pomorzu, statystyka upośledzonych słuchowo na Pomorzu i w Niemczech. 63. AKTA TOWARZYSTW - RYGA 1718-1940; 46 j.a. - materiały dotyczące organizacji i działalności towarzystw i organizacji społeczno-zawodowych Niemców bałtyckich - statuty, rachunki, legaty rodzinne: Towarzystwo Muz (gesellschaft der Musse), Towarzystwo lekarzy Praktyków (Gesellschaft der praktischen Ärzte), przesiedlenia Niemców z krajów bałtyckich do Niemiec w 1940 r.

Dzieje twórcy:

Zbiór akt pod nazwą “Rękopisy i Spuścizny” utworzony został ze szczątków spuścizn osób odgrywających ważną rolę w dziejach Pomorza. Składają się one z rękopisów, maszynopisów i druków. Większość wspomnianych materiałów wchodziła w zasób Pomorskiego Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde). Najważniejszymi spuściznami w zbiorze są archiwalia po Wilhelmie Friedrichu Adelungu (1741–1810), radcy sądowym w Szczecinie, jego bracie Johannie Christophie Adelungu (1732–1806), opiekunie biblioteki elektora saskiego w Dreźnie, oraz ich spadkobiercy Friedrichu Kochu (1769–1849). Istotne są również spuścizny historyków, członków wspomnianego towarzystwa historycznego: Ottona Blümck-ego (1844–1919), Wilhelma Boehmera (1791–1842), Ludwiga Giesebrechta (1792–1873), Alfreda Haasa (1860–1950), Hugona Lemckego (1835–1925), Paula von Niessena (1857–1938), Friedricha Salisa (1886–1914). W zbiorze znajdują się także: spuścizna Juliusa Muellera (1819–1892), asesora sądowego i kolekcjonera z Wiesbaden, dobroczyńcy szczecińskiego towarzystwa historycznego, archiwalia po znanym historyku i kolekcjonerze Joachimie Bernhardzie Steinbrücku (1725–1789), proboszczu kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie, odpisy źródeł wykonane przez Carla Rittershausena, obszerna spuścizna historyka i genealoga Wilhelma Biereyre, drukowane partytury kompozytora Karla Bernharda Bischoffa (1807–1884) oraz materiały genealogiczne von Köllera. Niektóre akta są deponowanymi spuściznami pracowników AP w Szczecinie: Roberta Klempina (1816–1874), Gustawa Kratza (1829–1864) , Georga Kupke (1866–1950), Ottona Heinemanna (1870–1944), Hermanna Hoogewega (1857–1930), Ericha Sandowa i Rolanda Seeberga-Elverfeldta. Część archiwaliów pochodzi z towarzystw kulturalno-naukowych Niemców bałtyckich z Rygi, muzeów regionalnych w Sławnie i Stargardzie, Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem, archiwum rejencyjnego w Stade oraz archiwum miejskiego w Pilawie. Duża grupa materiałów (237 j.a) należała do dawnej biblioteki wybitnego historyka, pastora Ludwiga Wilhelma Brüggemanna (1743–1817), później przejętej przez Ziemstwo Kredytowe (General-Landschafts-Direktion). Zbiór Rękopisów i Spuścizn był stopniowo deponowany w archiwum od połowy XIX w. do 1940 r. i oznaczony jako Rep. 38 f Deponierte Handschriften. Początkowo do zbioru należały również, obecnie wydzielone i uporządkowane jako oddzielne spuścizny, archiwalia po: Loeperze, Lutschu i Loewe. Natomiast materiały von Kollera, Klempina, Kratza, von Niessena, Wehrmanna, tworzyły osobny zbiór Rep. 42 Nachlässe. Z tych ostatnich dzisiaj jedynie spuścizna Wehrmanna stanowi oddzielny zbiór. Po II wojnie światowej podobnie postąpiono z aktami merytorycznymi Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego, z którego stworzono oddzielny zespół, będący wcześniej częścią Rep. 38 f. Jednocześnie do zbioru Rękopisy i Spuścizny włączono akta wchodzące niegdyś do Rep. 39 Kleine Accessionen, a wśród nich materiały przekazane przez Regierungs-Archiv Stade i Archiwum w Berlinie. Zbiór Rep. 38 f ewakuowano w czasie II wojny światowej do Spantekow i Goslar. Po wojnie rewindykowano tylko jego część.

Daty skrajne:

1321-1946

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1321-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Manuskripte und Nachlässe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1597

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1597

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

29.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

29.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv Greifswald, Rep. 38c-f Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, 42 j.a., z lat 1300–1602. Zespół zmikrofilmowany sygn. 1-1595 (cały zespół), N 65 32000 - 65 33592