Archiwum rodu Dewitz-Krebs

Sygnatura
65/20/0
Daty skrajne
1563-1901
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wierzytelnośći Ebersteinów1563-1867; sygn. 1-25; 25 j.a. - dokumenty i akta. 2. Stan majatkowy rodziny von Dewitz-Krebs 1701-1901; sygn. 26-29; 4 j.a. 3. Sprawy sądownicze 1822-1822; sygn. 30; 1 j.a. 4. Historia rodziny von Dewitz-Krebs 1877-1878; sygn. 31; 1 j.a. 5. Depozyt Wernera von Dewitz-Krebs złożony w 1913 r. w Archiwum w Szczecinie 1601-1881; sygn. 32-131 j.a. - wykazy akt, układy o majątki między członkami rodziny von Dewitz, układy kupna-sprzedaży dóbr, sprawy sądowe, złożenia depozytów, dziedziczenie majątku Welheim w księstwie Halberstad.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o rodzinie Dewitzów na Pomorzu pochodzi z 1319 r., kiedy to Ekharda Dewitz wymieniano jako świadka w dokumencie księcia pomorskiego Warcisława IV. W 1353 r. Ulricha Dewitz wzmiankowano jako pana miasta Dobra Nowogardzka i okolicznych wsi. W 1568 r. nastąpił podział majątków pomiędzy członków rodu. Osłabienie znaczenia Dewitzów nastąpiło w drugiej połowie XVI w., m.in. w skutek upadku banku Loitzów (utrata 40 tys. talarów). Dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Dewitzowie odzyskali swoje znaczenie. W XVIII w. posiadali już około 40 majątków w okolicach Nowogardu i Dobrej Nowogardzkiej. Na początku XIX w. główne dobra rodowe zaczęły przechodzić w obce ręce na wskutek sprzedaży i podziałów. Pozostały jednak majątki w Mieszewie, Osowie, Mołdawinie i w kilku innych pobliskich wsiach. W ten sposób od nazw posiadanych dóbr powstały gałęzie rodu Dewitz: von Meesow, von Wussow, von Maldewin. W 1853 r. wyodrębniła się rodzina Dewitz-Krebs, kiedy Werner von Dewitz, właściciel majątków w Grzęźnie i Wojtaszycach, dołączył do swego nazwiska, nazwisko panieńskie żony. Archiwum rodu Dewitzów znajdowało się początkowo w Dobrej Nowogardzkiej, lecz w drugiej połowie XVIII w. zostało przewiezione do majątku w Dargomyślu. W 1794 r. na mocy zarządzenia Fryderyka Wilhelma II akta te zostały uporządkowane i podzielono na 12 grup rzeczowych (Titulusów). W połowie XIX w. zasób podzielono na cztery części, tym samym dając później początek czterem zespołom archiwalnym: 1. Dewitz-Meesow, 2. Dewitz-Wussow, 3. Dewitz-Krebs i 4. Dewitz-Maldewin. W latach 1906–1912 prof. Dawid Gantzer opracował dzieje rodu Dewitz, wydane drukiem w latach 1912–1913. W 1919 r. z rękopisów Gantzera utworzono zbiór: Dewitz-Gantzer. W 1907 r. kapitan Werner von Dewitz-Krebs z Berlina, zdeponował w archiwum szczecińskim część archiwum rodowego, powiększoną w 1913 r. o inne materiały dotyczące majątków w Grzeźnie oraz Welheim w księstwie Halberstadt. Zespół Archiwum rodu Dewitz-Krebs (Familienarchiv von Dewitz-Krebs) przywieziono na powrót w 1946 r. z Pęzina do Szczecina, częściowo zdekompletowany.

Daty skrajne:

1563-1901

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1563-1901.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Dewitz-Krebs

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

131

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

131

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA