Kościół Najświętszej Marii Panny w Gryficach

Sygnatura
65/41/0
Daty skrajne
1469-1885
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólne kościoła 1469-1855; 19 j.a. - zarządzenia dotyczące liturgii, wizytacje, protokoły synodu, uroczystości, obsada stanowisk kościelnych, remonty, budowa organów, repertoria archiwum superintendenta. 2. Administracja dobrami kościelnymi 1668-1868; 27 j.a. - wykazy majątków, opłaty dzierżawne, szkody wojenne. 3. Szpitale 1536-1805; 95 j.a. - budowa szpitali, administracja oraz sprawy finansowe szpitali św. Ducha i św. Jerzego. 4. Szkoły i przytułek 1707-1847; 192 j.a. - szkoła miejska, stypendia, szkoły synodu gryfickiego, szkoły w Grądach (Grandshagen), Lubieszewie (Lübsow), Przybiernówku (Deutsch Pribbernow), Rzęskowie (Rensekow) i Swieszewie (Schwessow), biblioteki szkolne, finanse przytułku. 5. Spory 1556-1850; 21 j.a. - sprawy sporne między parafią a diakonami, magistratem i dzierżawcami. 6. Finanse 1554-1885; 218 j.a. - przychody, rozchody i rachunki.

Dzieje twórcy:

W latach 1303–1328 rada miejska w Gryficach przyczyniła się do wzniesienia kościoła pod wezwaniem NMP. Pierwsza gotycka budowla uległa częściowemu zniszczeniu podczas pożarów w latach 1496, 1558, 1562, 1568. Natomiast w 1658 r. kościół spłonął całkowicie wraz z częścią miasta w trakcie wielkiego pożaru. Po zniszczeniu świątyni szybko przystąpiono do jej odbudowy. Wzniesiona w drugiej połowie XVII w. przetrwała nienaruszona do chwili obecnej. Parafia kościoła Mariackiego posiadała liczna dobra, sekularyzowane w okresie reformacji. Kościół NMP opiekował się szkołami, szpitalami i przytułkami na terenie Gryfic. Akta parafii przekazano w latach 1904–1905 w dwóch akcesach w depozyt do AP w Szczecinie (Rep. 38c). W 1943 r. zespół ewakuowano do zamku rodziny von Puttkamerów w Niepoględziu. Po II wojnie światowej przez stosunkowo krótki okres przechowywany był w AP w Bydgoszczy. W 1948 r. powrócił do Szczecina.

Daty skrajne:

1469-1885

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1469-1885.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Marienkirche in Greifenberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

573

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

573

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38 c–f., St. Marienkirche Greifenberg, 23 j.a., z lat 1439–1618.