Urząd Domenalno-Rentowy w Białym Borze

Sygnatura
65/48/0
Daty skrajne
1829-1895
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1692-1828; sygn. 1-12; 12 j.a. - przywileje, edykty i zarządzenia, sprawy sporne. 2. Kościół 1801-1824; sygn. 13-14; 2 j.a. - mennonici, budynki parafialne, szkolne, kościoły. 3. Gospodarka 1772-1873; sygn. 15-29; 15 j.a. - klasyfikacja gruntów, lasy prywatne, szkółka drzew owocowych, opieka społeczna, wykaz gruntów nieopodatkowych, kuźnia, miary i wagi, smolarnie. 4. Hipoteka 1777-1895; sygn. 30-330; 301 j.a. - regulacja własności, wpisy do ksiąg hipotecznych w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości i numeru parcel, spory o granice i własność.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej prawdopodobnie zespół był ewakuowany do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1829-1895

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1829-1895.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Baldenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

330

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

330

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak