Urząd Domenalno-Rentowy w Bytowie

Sygnatura
65/52/0
Daty skrajne
1708-1913
Liczba serii
49
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kontrola domeny w Bytowie, sprawy procesowe, regulacja stosunków własnościowych i danin, zniesienie prawa wypasu, budowa, utrzymanie i remonty folwarków, zabudowań gospodarczych, mostów, zamku w Bytowie, jurydyka zamkowa, deputaty drewna budowlanego, zaopatrzenie w materiały biurowe zarządu domeny, zniesienie służb zamkowych, majątki i wsie szlacheckie, ludność kaszubska, zagrody sołtysie, regulacja granic, wytyczanie dróg, sprzedaż, podział gruntów, gospodarstw oraz zagród, zmiany własności, parcelacje, karczmy, wykup młynów, ich budowa i działanie, papiernia i tartak w Tuchomiu (Gross Tuchen), rybołówstwo, przekształcanie renty naturalnej w pieniężną, tartak i olejarnia w Jutrzence (Morgenstern), zniesienie prawa wypasu w lasach nadleśnictwa w Borzymtuchomiu (Borntuchen).

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. częściowo zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1708-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1708-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Bütow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

179

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

179

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak