Urząd Domenalno-Rentowy w Darłowie

Sygnatura
65/54/0
Daty skrajne
1692-1884
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1692-1873; sygn. 1-10 (sygn. 3a); 11 j.a. - przejmowanie administracji nad zarządem przez dzierżawców, przepisy ogólne i policyjne, zniesienie obciążeń gruntowych (1850), nadzór policyjny, rybołówstwo, statystyka, tworzenie nowych osiedli. 2. Komunikacja 1817-1873; sygn. 11-18; 8 j.a. - budowa, utrzymanie dróg, grobli i mostów. 3. Gospodarka wodna 1814-1874; sygn. 19-21; 3 j.a. - czyszczenie rowów, obserwacja poziomu wody w rzekach. 4. Deputat drzewny 1810-1844; sygn. 22-24; 3 j.a. - wykazy i zwózka drewna opałowego. 5. Budownictwo 1806-1847; sygn. 25-31; 7 j.a. - naprawa i budowa młynów, obiektów gospodarczych w folwarkach, domów mieszkalnych. 6. Finanse 1806-1874; sygn. 32-61; 30 j.a. - przepisy, dzierżawy, sprawozdania rachunkowe z dzierżaw, rewizja kasy domenalnej, sprzedaż działek, procesy i spory finansowe, szacowanie gruntów i zagród, zniesienie obciążeń gruntowych (1850), budżet domeny. 7. Przemysł 1817-1840; sygn. 62-70; 9 j.a. - młyny, spory o gorzelnię i browar, dzierżawa młynów. 8. Varia 1700-1884; sygn. 71-295; 225 j.a. - według nazw miejscowości, regulacja granic, wytyczanie dróg i sprzedaż parcel, urzędy sołtysa we wsiach, zagrody sołtysie, dzierżawa, sprzedaż gospodarstw i folwarków, nadania dziedziczne gospodarstw, renty (daniny) naturalna i pieniężna, naprawa i budowa budynków gospodarczych, mieszkalnych, w tym zamku w Darłowie, śluz, mostów i grobli, parcelacja folwarków, regulacja stosunków chłopskich z władzą domenalną, rybołówstwo, pomiary i ocena gruntów, młyny, olejarnia, prawo do wypasu w lasach, brakowanie ksiąg kasowych, wyłapywanie bezpańskich psów.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum w 1940 r. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1692-1884

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1692-1884.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Rügenwalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

296

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

296

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak