Urząd Domenalno-Rentowy w Kazimierzu

Sygnatura
65/58/0
Daty skrajne
1745-1861
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1745-1751, 1837-1861; sygn. 1-1a; 2 j.a. - organizacja domeny, dzierżawa generalna. 2. Komunikacja 1850-1858; sygn. 2; 1 j.a. - utrzymanie drogi i mostu do Kazimierza. 3. Varia1805-1856; sygn. 3-15; 13 j.a. - według nazw miejscowości, sprzedaż parcel, dzierżawy ziemi. 4. Urząd Domenalno-Rentowy w Koszalinie (Köslin) 1757-1876; 9 j.a. - gospodarstwa chłopskie, chałupnicy, podział gruntów, sprzedaż ziemi.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum w dwóch akcesjach w latach 1942–1943. Następnie zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1745-1861

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1745-1861.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Kasimirsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak