Urząd Domenalno-Rentowy w Lęborku

Sygnatura
65/60/0
Daty skrajne
1746-1875
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1777-1874; sygn. 1-24; 24 j.a. - statystyka, zmiany granic powiatów, powoływanie landratów, poszukiwania dezerterów, klęski nieurodzaju, hipoteka, obsada gospodarstw chłopskich, ludność kaszubska, rybołówstwo, obsada stanowisk sołtysów, sprawy o odszkodowania, budżety zarządu domeny, kontrola dochodów. 2. Varia 1746-1875; sygn. 25-90; 66 j.a. -według nazw miejscowości, urzędy sołtysów, roszczenia o grunty, regulacja stosunków własnościowych, opisy wsi, podziały wspólnot gminnych i separacja gruntów, sprzedaż folwarków, parcel, utrzymanie, sprzedaż i naprawa zabudowań gospodarczych, budynków mieszkalnych i urzędowych, melioracje, hipoteka.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. częściowo zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1746-1875

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1746-1875.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Lauenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak