Urzędy kultury rolnej na Pomorzu

Sygnatura
65/84/0
Daty skrajne
[1905] 1919-1940
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Urząd Kultury Rolnej w Koszalinie (Köslin) [1909] 1919-1936; 9 j.a. - sprawy finansowe dotyczące uposażeń pracowników, kosztów delegacji, zagadnienia dotyczące osadnictwa wiejskiego. 2. Urząd Kultury Rolnej w Szczecinku (Neustettin) 1929-1940; 10 j.a. - sprawy organizacji pracy biurowej urzędu, osadnictwo, komasacja gruntów, udzielanie pożyczek, ustawa „Neubildung desutschen Bauertums”, rozwój hodowli zwierząt i uprawy roślin. 3. Urząd Kultury Rolnej w Sławnie (Schlawe) [1910] 1919-1930; 21 j.a. - sprawy personalne pracowników, biurowe, finansowe urzędu, gospodarstwa rentowe, osadnictwo wiejskie i jego koszty. 4. Urząd Kultury Rolnej w Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.) 1920-1939; 12 j.a. - sprawy tworzenia i przydzielania gospodarstw rolnych na mocy ustawy o akcji „Neubildung desutschen Bauertums”, obciążenia finansowe wspomnianych gospodarstw (1933–1939), regulacji rzeki Iny (Ihna). 5. Urząd Kultury Rolnej w Szczecinie (Stettin) 1919-1928; 4 j.a. - sprawy trybu postępowania, finanse urzędu. 6. Urząd Kultury Rolnej w Słupsku (Stolp) [1905] 1919-1933; 4 j.a. - hodowla zwierząt (bydła), zakup gospodarstw rolnych, regulacja własności w Borzymtuchomiu (Borntuchen). 7. Urząd Kultury Rolnej w Stralsundzie 1922-1935; 2 j.a.

Dzieje twórcy:

W latach dwudziestych XX w. na terenie prowincji pomorskiej działało 12 urzędów kultury rolnej. W 1938 r. liczba ich została zmniejszona do dziewięć jednostek, z których każda obejmowała swoim działaniem dwa-cztery powiaty. Obecnie w archiwum szczecińskim przechowywane są szczątki akt sześciu urzędów kultury rolnej z terenu Pomorza. Akta urzędów kultury rolnej trafiły do archiwum szczecińskiego po II wojnie światowej.

Daty skrajne:

[1905] 1919-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Kultury Rolnej w Koszalinie (Kulturamt Köslin); Urząd Kultury Rolnej w Sławnie (Kulturamt Schlawe); Urząd Kultury Rolnej w Słupsku (Kulturamt Stolp); Urząd Kultury Rolnej w Stargardzie Szczecińskim (Kulturamt Stargard); Urząd Kultury Rolnej w Stralsundzie (Kulturamt Stralsund); Urząd Kultury Rolnej w Szczecinie (Kulturamt Stettin); Urząd Kultury Rolnej w Szczecinku (Kulturamt Neustettin)

Daty:

1905-1919, 1919-1940.

Nazwa dawna:

Urzędy kultury rolnej w: Koszalinie, Sławnie, Słupsku, Stargardzie, Stralsundzie, Szczecinie, Szczecinku - zbiór szczątków zespołów

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 81a Kulturamt Stettin, 1 m.b.Decyzją KM z 17.12.2014 r. zmieniono nazwę zespołu