Główne urzędy podatkowe na Pomorzu

Sygnatura
65/87/0
Daty skrajne
1756-1890
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Główny Urząd Podatkowy w Stargardzie (Stargard i/P.) 1828-1882; sygn.1; 1 j.a. - sprawa gorzelni w Konarzewie (Kniephof). 2. Główny Urząd Podatkowy w Szczecinie (Stettin) 1756-1890; sygn. 1-21; 21 j.a. - Związek Celny, przepisy o Packhofie i innych składach w mieście, handel zagraniczny z Meklemburgią, podatek solny, żegluga, kontakty z obcymi państwami, opłaty portowe i żeglugowe.

Dzieje twórcy:

Główny urzędy podatkowe były urzędami administracji celnej i podatkowej. Do ich zadań należało ściąganie podatków z dóbr królewskich, opodatkowanie upraw tytoniu oraz wyrobu spirytusu. W styczniu 1908 r. urzędy zostały przekształcone w urzędy celne. Akta głównych urzędów podatkowych w Stargardzie i Szczecinie trafiły do archiwum w nieznanych okolicznościach.

Daty skrajne:

1756-1890

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Główny Urząd Podatkowy w Stargardzie Szczecińskim (Hauptsteueramt Stargard); Główny Urząd Podatkowy w Szczecinie (Hauptsteueramt Stettin)

Daty:

1756-1890.

Nazwa dawna:

Główne urzędy podatkowe w Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie - zbiór szczątków zespołów

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 17.12.2014 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu