Krajowy Urząd Skarbowy w Szczecinie

Sygnatura
65/90/0
Daty skrajne
[1819] 1919-1930
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja cłami i podatkami pośrednimi [1829] 1919-1928; 143 j.a. - ustawodawstwo celne, Związek Celny, szlaki komunikacyjne w prowincji pomorskiej, składy celne w Świnoujściu, organizacja okręgów celnych i skarbowych, nadzór nad portami i składami towarów w Sassnitz, Stralsundzie, Szczecinie, Świnoujściu (Swinemünde), walka z przemytem, stosunki handlowe z Jugosławią, Rosją, Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Belgią, Holandią, Portugalią, Hiszpanią, Grecją, Chinami, Japonią, Afryką Południową, USA, Abisynią, Finlandią, Litwą, Estonią, strefa czechosłowacka w szczecińskim porcie, dostawy dla placówek dyplomatycznych i członków rodzin panujących, statystyki celne i rybne, kontrola ruchu obcych statków na granicy morskiej, stosunki handlowe z Polską, tranzyt do i z Prus Wschodnich przez Polskę, organizacja przejść granicznych z Polską, transport węgla, przemyt, głownie alkoholu z Polski i krajów Morza Bałtyckiego, podatki od piwa, wina, tytoniu i cukru. 2. Organizacja administracji skarbowej [1819] 1919-1930; 57 j.a. - Krajowy Urząd Skarbowy w Szczecinie i podległe mu urzędy (celne i skarbowe) w Anklam, Barth, Barwicach (Bärwalde), Bożympolu Wielkim (Gross Boschpol), Czaplinku (Tempelburg), Czarnem (Hammerstein), Demminie, Dolicach (Dölitz), Darłowie (Rügenwalde), Gryfinie (Greifenhagen), Jastrowie (Jastrow), Kołobrzegu (Kolberg), Koszalinie (Köslin), Krzyżu (Kreuz), Lęborku (Lauenburg), Löcknitz, Łobzie (Labes), Nawczu (Nawitz), Pasewalku, Połczynie (Bad Polzin), Pyrzycach (Pyritz), Resku (Regenwalde), Rozłazinie (Roslasin), Sławnie (Schlawe), Słupsku (Stolp), Stralsundzie, Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Szczecinie, Szczecinku (Neustettin), Trzciance (Schönlanke), Ustce (Stolpmünde), muzeum i szkoła celna w Szczecinie, sprzedaż akt na makulaturę, obieg gotówki, łodzie motorowe, legalizacja miar i wag. 3. Personalia [1914] 1919-1928; 26 j.a. - urzędnicy administracji skarbowej i celnej, zatrudnianie, szkolenia, uposażenia. 4. Spory administracyjne 1922-1925; 1 j.a. - ustawa karna o nielegalnym odpływie kapitałów (Kapitalflucht). 5. Komisariat graniczny w Pile (Schneidemühl) 1919-1921; 2 j.a. 6. Podatek komunikacyjny 1922; 1 j.a. - sprawozdania.

Dzieje twórcy:

Poważne zmiany w dziedzinie administracji podatkami zaszły po zakończeniu I wojny światowej. Wówczas to w związku z przejęciem kompetencji skarbowych i podatkowych od krajów związkowych przez władze centralne Niemiec (ustawy z 10 IX i 13 XII 1919 r.) została powołana nowa struktura administracji podatkowej. Na najniższym szczeblu stworzono dla poboru podatków bezpośrednich i opłat skarbowych urzędy skarbowe (Finanzamt), a dla podatków pośrednich pozostawiono sieć głównych urzędów celnych (Hauptzollamt) oraz podległych im urzędów celnych (Zollamt) i granicznych komisariatów celnych (Grenzzollkommissariat). Instytucje te na szczeblu kraju związkowego lub w przypadku Prus prowincji podlegały krajowym urzędom skarbowym (Landesfinanzamt). Z kolei te ostatnie były nadzorowane przez Ministerstwo Finansów Rzeszy (Reichsfinanzministerium). Ponadto nadal istniało Pruskie Ministerstwo Finansów, któremu podlegała administracja katastralna i budowlana oraz utrzymanie administracji państwowej. Zgodnie z wspomnianą wyżej reformą w Szczecinie utworzono 1 X 1919 r. Krajowy Urząd Skarbowy, który administrował podatkami na terenie Prowincji Pomorskiej oraz w północnej części prowincji Marchia Graniczna Poznań–Prusy Zachodnie (Grenzmark Posen–Westpreussen). Wewnętrznie dzielił się on na trzy wydziały: prezydialny, podatków bezpośrednich oraz podatków pośrednich i ceł. Krajowy urząd nadzorował pracę 33 urzędów skarbowych, w tym trzech w Szczecinie oraz 15 głównych urzędów celnych i kilkudziesięciu urzędów i komisariatów celnych. Krajowemu Urzędowi Skarbowemu w Szczecinie podlegały również działające na Pomorzu cztery urzędy budowlane Rzeszy (Reichsbauämter), których zadaniem była budowa i utrzymanie budynków państwowych. Ponadto na szczeblu prowincji w ramach krajowego urzędu skarbowego działał Sąd Skarbowy (Finanzgericht), rozpatrujący wszystkie sporne sprawy skarbowe, nie podlegające jurysdykcji sądów powszechnych. W 1937 r. Krajowy Urząd Skarbowy w Szczecinie zmienił nazwę na Naczelne Prezydium Finansów Prowincji Pomorze (Oberfinanzpräsident Pommern), pod którą działał do wiosny 1945 r. Krajowy Urząd Skarbowy w Szczecinie przekazywał swoje akta do archiwum państwowego od 1939 r. W sumie do 1943 r. przejęte zostały cztery akcesje, które znajdowały się w repozyturze 126 (Rep.126 Oberfinanzpräsident). Akta przejęte z urzędu przed 1943 rokiem pozostawały przez cały okres II wojny światowej w magazynach archiwum szczecińskiego

Daty skrajne:

[1819] 1919-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1819-1918, 1919-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landesfinanzamt Stettin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

230

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

230

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. Landesfinanzamt Stettin, 2 j.a., z lat 1935–1936.