Starostwo Powiatowe w Miastku

Sygnatura
65/111/0
Daty skrajne
1847-1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Policja, wybory do parlamentu Rzeszy i sejmu krajowego, zarządzenia, pobór podatków, ruch graniczny między Polska w Niemcami, cenzura, egzaminy w policji, urzędnicy policyjni, obywatele obcych państw, polscy robotnicy rolni, wydawanie dowodów tożsamości, akta personalne, budowa szkół.

Dzieje twórcy:

Dokładna data powstania Starostwa Powiatowego w Miastku nie jest znana. Landrat jako organ stanowy pojawił się w XVI w. na terenie Brandenburgii. W drugiej połowie XVII w. nadano mu na terenach wiejskich pewne funkcje administracyjne. Odtąd zakres jego władzy landrata obejmował niektóre uprawnienia wojskowe oraz zwierzchnictwo nad administracją. W XVIII w. jego kompetencje, chociaż nie zmienione pod względem terytorialnym, uległy dalszemu rozszerzeniu o władzę policyjną, finansową i ogólny zarząd nad gospodarką. Reformy początku XIX w. przeprowadzone w Królestwie Pruskim (w ramach reform administracji prowincjonalnej), doprowadziły do wytyczenia nowych powiatów. Od tego czasu obszar powiatu stanowił jednostkę administracyjną podległą władzy landrata (starosty). W powiecie landrat, będący reprezentantem władz państwowych, kierował zarówno pracami tamtejszych urzędów powiatowych, jak i nadzorował całą administrację szczebla powiatowego oraz życie społeczno-gospodarcze na powierzonym mu terytorium. Jednak dopiero ustawa z 30 VII 1883 r. nadała landratom pełnię władzy politycznej. Od tego momentu kontrolowali oni wszystkie dziedziny życia powiatu, obejmujące m.in. sprawy polityczne, administrację, handel, przemysł, rolnictwo, szkolnictwo wreszcie religię. Landrat nadzorował także policję, a w niektórych dziedzinach wydawał zarządzenia policyjne (np. komunikacja, łowiectwo). Z jego kompetencji wydzielono natomiast nadzór nad urzędami górniczymi, inspekcją przemysłową, urzędami miar i wag oraz urzędami wydzielonymi (specjalnymi). Landrat jako przedstawiciel władzy państwowej podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Początkowo był wybierany przez powiatowe koło szlachty. Dopiero od 1872 r. landrata w imieniu króla mianował minister spraw wewnętrznych. Odtąd urząd ten stał się reprezentantem państwa, całkowicie niezależnym od środowisk lokalnych. Zachowano jednak uprawnienia sejmiku powiatowego do proponowania kandydata na stanowisko landrata spośród mieszkańców powiatu. Sejmik powiatowy wybierał ponadto dwóch jego zastępców, zatwierdzanych następnie przez naczelnego prezydenta prowincji. Od 1933 r. o obsadzie stanowisk landratów decydował sam Hitler. Z urzędu landrat był, do czasów nazistowskich, przewodniczącym działającego na terenie powiatu Wydziału Powiatowego jako organu samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe w Miastku istniało do 1945 r. Akta Starostwa Powiatowego w Miastku zostały przekazane do archiwum szczecińskiego w 1898 r. Prawdopodobnie w latach trzydziestych XX w. do Szczecina przetransportowano kolejne partie wspomnianych archiwaliów. W 1944 r. zespół został ewakuowany do Tuczna, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach, zaginął (ocalała tylko 1 j.a.). W 1955 r. archiwum szczecińskie otrzymało z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie 18 j.a. tego urzędu.

Daty skrajne:

1847-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1847-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Rummelsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA