Powiatowa Inspekcja Szkolna w Szczecinie

Sygnatura
65/120/0
Daty skrajne
1835-1932
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1885-1928; sygn. 157-168; 12 j.a. - spisy inspektorów, nauczycieli i uczniów, statystyka, konferencje powiatowe dla nauczycieli. 2. Szkoły 1835-1932; sygn. 169-236; 68 j.a. - według następujących miejscowości: Barnisław (Barnimslow), Będargowo (Mandelkow), Bismark, Blumberg, Bobolin (Boblin), Dołuje (Neuenkirchen), Gartz a/O., Geesow, Grambow, Grünz, Hohenholz, Hohenreinkendorf, Hohen Selchow, Janickow, Kamieniec (Schöningen), Karwowo (Karow), Kasekow, Kołbaskowo (Kolbitzow), Krackow, Kummerow, Kunow, Ladenthin, Lebehn, Luckow, Mescherin, Mierzyn (Möhringen), Nadrensee, Linki (Neulienken), Pargowo (Pargow), Pinnow, Przecław (Pritzlow), Radekow, Radewitz, Ramin, Retzin, Rosow, Schönfeld, Siadło Górne (Hohenzahden), Smolęcin (Schmellenthin), Szczecin-Bolinko (Grünhof), Szczecin-Gumieńce (Scheune), Szczecin-Pomorzany (Pommerensdorf) Szczecin-Ustowo (Güstow), Schönow, Schwennenz, Sommersdorf, Sonnenberg, Stobno (Stöven), Tantow, Woltersdorf, Wartin, Wollin.

Dzieje twórcy:

Rozporządzeniem z 23 X 1817 r. powołano w Prusach powiatowe i gminne inspekcje szkolne. Kompetencje ich były zbliżone do zakresu działania prowincjonalnych kolegiów szkolnych, lecz dotyczyły szkolnictwa podstawowego na szczeblu powiatu i gminy. Inspektorami szkolnymi były najczęściej osoby duchowne. Całkowite przejęcie nadzoru nad szkolnictwem wszelkiego typu przez państwo nastąpiło na podstawie ustawy z 11 III 1872 r. Została wtedy usunięta zależność szkół od władz kościelnych. W ustawie stwierdzono, iż powoływanie powiatowych i gminnych inspektorów szkolnych oraz ustalenie ich obszaru działania zależy wyłącznie od państwa. Do obowiązków wspomnianych inspektorów należało: dobór kadry nauczycielskiej, zatwierdzanie planów zajęć, nadzór nad administracją, budową, remontami oraz finansami szkół. Powiatowy inspektor szkolny był bezpośrednim zwierzchnikiem gminnych inspektorów. Gminne inspekcje zostały zlikwidowane przez ustawę z 18 VII 1919 r., a ich kompetencje przejęły powiatowe inspekcje. Jednakże w 1920 r. zlikwidowano również powiatowe inspekcje szkolne, a na ich miejsce powołano powiatowych radców szkolnych (Kreisschulrat). Akta przekazano archiwum szczecińskiemu w 1938 r. W czasie II wojny światowej ewakuowano je do Tuczna.

Daty skrajne:

1835-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisschulinspektion Randow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

80

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

80

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak