Sąd Obwodowy w Maszewie

Sygnatura
65/152/0
Daty skrajne
1799-1943
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Procesy 1813-1883, 1943; 31 j.a. - zachowane akta to spory o naruszenie lub zniszczenie nieruchomości lub gruntów, spory pomiędzy właścicielami a miejscowymi władzami gminnymi, a także spory gmin wiejskich z wielką własnością ziemską o służby (powinności) i granice pól, sa tu także akta dotyczące sporu magistratu Maszewa z miejscowym probostwem o sad śliwkowy. 2. Akta gruntowe 1799-1886; 8 j.a. - są to załączniki do ksiąg gruntowych z Nastazina. 3. Rejestry dysydentów 1847-1888; 3 j.a. - są to księgi urodzeń, małżeństw i zgonów ludności żydowskiej prowadzone przez sąd w Maszewie.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Maszeiwe powołano 1.X.1879 r. na podstawie ustawy o ustroju sądów w Niemczech z 27.I.1877 r. i pruskich przepisów wykonawczych z 28.IV.1878 r. Był to sąd I instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu Krajowego w Stargardzie, który był też właściwy dla spraw nie będących w kompetencji sądu w Maszewie i sprawował nad nim bezpośredni nadzór administracyjny. Okręg działania Sądu Obwodowego w Maszewie obejmował południowo-wschodnią część powiatu nowogardzkiego. Podobnie jak w innych urzędach tego typu istniały tu wyodrębnione komórki: urząd ksiąg stanu cywilnego (Grundbuchamt), od 1934 r. sąd własności dziedzicznej (Anerbengericht). Urząd działał do początków 1945 r.

Daty skrajne:

1799-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1799-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Massow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA