Sąd Obwodowy w Stargardzie Szczecińskim

Sygnatura
65/161/0
Daty skrajne
[1638] 1879-1943
Liczba serii
223
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. AKTA OGÓLNE 1764-1905; 5 j.a. - teczki perosonalne urzędników Sądu, księga protokołów Sądu Miejskiego w Stargardzie, przepisy wprowadzające cenzurę. 2. SPRAWY PROCESOWE CYWILNE 1742-1866; 3 j.a. - akta procesów cywilnych. 3. SĄDOWNICTWO DOBROWOLNE 1638-1877; 56 j.a. - umowy kupna, sprzedaży, przedłużenie i przekazanie dzierżaw, akta dotyczące depozytów i pozyczek. 4. REJESTR STANU CYWILNEGO 1820-1889; 4 j.a. - rejestr urodzeń Żydów w Dobrzanach z lat 1820-1874, odpisy ksiąg metrykalnych z miejscowości Marianowo, Sulino i Wiechowo, zarządzenia w sprawie akt urodzin, ślubów i zgonów wraz ze spisem urodzeń w powiecie szadzkim. 5. SPRAWY RODZINNE 1790-1914; 6 j.a. - materiały dotyczące opieki nad nieletnimi, przysposobienia dzieci, ksiega kasowa - depozyty nieletnich. 6. REGULACJE SPUŚCIZN 1805-1898; 21 j.a. - znajdują się tu materiały dotyczące wykluczenia poszczególnych członków ze wspólnot majątkowych, pozostawienia w spadku dzierżawy, regulacji pozostawionego spadku po zmarłym, zrzeczenie się dziedziczenia. 7. TESTAMENTY 1747-1885; 244 j.a. - akta dotyczą przechowywania, otwierania i wykonywania testamentów oraz same testamenty ułożone alfabetycznie wg nazwisk. 8. KSIĘGI WIECZYSTE 1673-1943; 42 j.a. - znajdują się tu księgi gruntowe, hipoteczne oraz spisy parcel. 9. AKTA GRUNTOWE 1654-1939; 1343 j.a. - są to ułożone wg alfabetycznie wg miejscowości odpisy ksiąg hipotecznych, regulacje własności, recesy, załączniki do ksiąg ziemskich, listy zastawne.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Stargardzie Szczecińskim powołano 1.X.1879 r. na podstawie ustawy o ustroju sądów w Niemczech z 27.I.1877 r. i pruskich przepisów wykonawczych z 28.IV.1878 r. Był to sąd I instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu Krajowego w Stargardzie. Swoją działalnością obejmował miasto Stargard, zachodnią część powiatu szadzkiego, północną część powiatu pyrzyckiego, a po likwidacji w 1932 r. Sądu Obwodowego w Dobrzanach południową część powiatu szadzkiego. Sąd Obwodowy w Stargardzie działał do początków 1945 r.

Daty skrajne:

[1638] 1879-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1638-1878, 1879-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Stargard in Pommern

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1724

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1724

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

32.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

32.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv Greifswald, Rep. 77 Stargard, 1876 j.a., 16,9 m.b., z lat 1750–1944; W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 77 Stargard, 655 j.a., 29,0 m.b., z lat 1794-1945. Zdigitalizowane sygn.1613, 1614.