Sąd Obwodowy w Szczecinie

Sygnatura
65/162/0
Daty skrajne
[1657-1879] 1879-1938
Liczba serii
31
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna, 5 j.a. z lat 1844-1937 (l.p. 1-5 )., sprawy sądu opiekuńczego, akta personalne. 2. Sprawy karne, 5 j.a. z lat 1872-1873, (l.p. 6-10), sprawy dotyczące spółki Strauss. 3. Testamenty, 8013 j.a. z lat 1657-1938 (l.p. 11-8023), wszystkich klas społecznych Szczecina i okolic, robotników, rzemieślników, urzędników, osób zasłużonych w życiu społecznym, kulturalnych i naukowym jak np. nadburmistrz Szczecina Carl Hering (sygn.3142), nauczyciele Gimnazjum Mariackiego: Heinrich Wilhelm Böhmer (sygn.7892), Ferdinand Calo (sygn. 5699), Hermann Grassmann (sygn.4865), August Ludwig Most (sygn.4015) jak również znany geograf i historyk Heinrich Berghaus (sygn 4165), lekarz Carl Ludwig Schleich (sygn 2546), wydawca Leon Saunier (sygn. 1395). Carl Gotthilf Tilebein i jego żona Sophie Caroline (sygn. 1288 i 7605). Zachowało się też wiele testamentów z przełomu XVIII/XIX wieku przedstawicieli szlacheckich rodzin pomorskich v. Dewiz, von Köller von Maltzahn, von Massow, von der Osten. - Spisy ogólne testamentów, 6 j.a z lat 1788-1875 (l.p. 11-16). - Poszczególne sprawy testamentowe według nazwisk: na literę A, 116 j.a. z lat 1777-1935 (l.p. 17-132), na literę B, 852 j.a. z lat 1657-1937 (l.p. 133-984), na literę C, 113 j.a. z lat 1782-1931 (l.p. 985-1097), na literę D, 275 j.a. z lat 1738-1938 (l.p. 1098-1372), na literę E, 148 j.a. z lat 1790-1937 (l.p. 1373-1520), na literę F, 275 j.a. z lat 1789-1938 (l.p. 1521-1795), na literę G, 406 j.a. z lat 1779-1931 (l.p. 1796-2201), na literę H 565 j.a. z lat 1779-1938 (l.p. 2202-2766), na literę I, 13 j.a. z lat 1807-1907 (l.p. 2767-2679), na literę J, 103 j.a. z lat 1803-1931 (l.p. 2780-2882), na literę K, 766 j.a. z lat 1751-1936 (l.p. 2883-3648), na literę L, 431 j.a. z lat 1730-1933 (l.p. 3649-4079), na literę M, 527 j.a. z lat 1780-1938 (l.p. 4080-4606), na literę N, 155 j.a. z lat 1666-1928 (l.p. 4607-4761), na literę O, 84 j.a. z lat 1797-1927 (l.p. 4762-4845), na literę P, 349 j.a. z lat 1771-1938 (l.p. 4846-5194), na literę Q, 16 j.a. z lat 1793-1920 (l.p. 5195-5210), na literę R, 503 j.a. z lat 1774-1933 (l.p. 5211-5713), na literę S, 1261 j.a. z lat 1696-1938 (l.p. 5714-6974), na literę T, 226 j.a. z lat 1796-1936 (l.p. 6975-7200), na literę U, 41 j.a. z lat 1800-1927 (l.p. 7201-7241), na literę V, 103 j.a. z lat 1785-1928 (l.p. 7242-7344), na literę W 526 j.a. z lat 1766-1937 (l.p. 7345-7870), na literę Z 153 j.a. z lat 1784-1936 (l.p. 7871-8023). 4. Hipoteka, 44 j.a. z lat 1711-1934 (l.p. 8024-8067), akta hipoteczno-gruntowe oraz listy hipoteczne. 5. Rejestry, 19 j.a. z lat 1856-1912 (l. p. 8068-8086). -Rejestry towarzystw i innych instytucji, 4 j.a. z lat 1882-1912 (L. p. 8068-8071), rejestr Stettiner Koncert i Vereinshaus (sygn. 8048-8050) oraz Bellevue-Theather (sygn. 8063). -Rejestry statków, 15 j.a. z lat 1856-1912 (l.p. 8072-8086), rejestry statków parowych i jachtów: „Albert Köppen” (sygn.8057), „Fortuna” (sygn. 8052), „Filia Maris” (sygn. 8060) „Franz” (sygn. 8054), „Friedrich” (sygn. 8062), „ Friedrich.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Szczecinie (Amtsgericht Stettin) powstał 1 października 1879 r. w ramach ogólnej reformy sądownictwa II Rzeszy, jako sąd pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, na mocy ustawy uchwalonej przez Reichstag z 27 stycznia 1877 i pruskich przepisów wykonawczych z 28 kwietnia 1878. Powołano go w miejsce Sądu Powiatowego (Kreisgericht), którego w większości przejął kompetencje. W sprawach cywilnych sąd obwodowy orzekał do wartości sporu 300 marek (suma ta z biegiem czasu wzrosła), zaś w sprawach pracy, najmu różnego rodzaju lokali, kradzieży zwierząt, prostytucji wyrokowano bez względu na wartość materialną sporu. W kompetencji sądu były również postępowania upadłościowe, zarządy przymusowe, licytacje. Sąd zajmował się też sprawami hipoteczno-gruntowymi, opiekuńczymi, wykonywaniem testamentów. Sądy prowadziły rejestry handlowe oraz statków, przechowywały księgi wtórne (Nebenregister) właściwych urzędów stanu cywilnego. Od wyroków Sądu Obwodowego w Szczecinie przysługiwało prawo apelacji do Sądu Krajowego w Szczecinie (Landgericht Stettin). Okręg działania sądu obwodowego obejmował miasto Szczecin i kilkudziesięciu miejscowości w części powiatów Randow (Kreis Randow) i Gryfino (Kreis Greifenhagen). Sąd Obwodowy w Szczecinie działał do początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1657-1879] 1879-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1657-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Stettin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8086

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8086

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

36.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

35.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Zespół zatwierdzony decyzją Komisji Metodycznej z dnia 22.12.2016 r.

W Landesarchiv Greifswald, Rep. 77 i 77a Stettin, 2042 j.a. 13,3 m.b., z lat 1787–1945; W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 77 Stettin, 2 j.a., z lat 1935–1938.