Sąd Obwodowy w Słupsku

Sygnatura
65/163/0
Daty skrajne
1615-1945 [1947]
Liczba serii
208
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. AKCESJA nr 168/1956 i 2773/2010; 1615-1945 [1947]; 5230 j.a. - akta hipoteczno-gruntowe z obszaru działania sądu.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Słupsku powołano 1.X.1879 r. na podstawie ustawy o ustroju sądów w Niemczech z 27.I.1877 r. i pruskich przepisów wykonawczych z 28.IV.1878 r. Był to sąd I instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu Krajowego. Podobnie jak w innych urzędach tego typu istniały tu wyodrębnione komórki: urząd ksiąg stanu cywilnego (Grundbuchamt), od 1934 r. sąd własności dziedzicznej (Anerbengericht). Urząd działał do początków 1945 r.

Daty skrajne:

1615-1945 [1947]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1615-1945, 1946-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Stolp

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5230

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

101.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA

W Landesarchiv Greifswald, Rep. 77 Stolp, 107 j.a., 2,24 m.b., z lat 1729–1944. W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 77 Stolp, 8 j.a., z lat 1873–1944; AP Koszalin Oddz. w Słupsku Sąd Obwodowy 1238 j.a., 62 m.b., z lat 1868–1943