Sąd Obwodowy w Świnoujściu

Sygnatura
65/164/0
Daty skrajne
[1771-1878] 1879-1945
Liczba serii
24
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy procesowe cywilne - 4 j.a. z lat 1811-1853 - dotyczą sporów o własność, przywileje, granice. 2. Sądownictwo dobrowolne - 64 j.a. z lat 1796-1880 - zawiera umowy kupna, sprzedaży, przedłużenie i przekazania dzierżaw, akta dotyczące pożyczki, depozytu. 3. Rejestry - 4 j.a. z lat 1862-1879 - sprawy rejestrowych przedsiębiorstw i spółek. 4. Sprawy spadkowe i opiekuńcze - 66 j.a. z lat 1781-1898 4.1. Testamenty - 30 j.a. z lat 1781-1896 4.2. Regulacje spuścizn - 19 j.a. z lat 1840-1898 4.3. Sprawy opiekuńcze - 3 j.a. z lat 1838-1871 4.4. Recesy - 14 j.a. z lat 1852-1881 5. Księgi wieczyste - 28 j.a. z lat 1771-1994 5.1. Alt Sallenthin z lat 1928 – 1943, 1 j.a 5.2. Benz z lat 1904 -1944, 2 j.a. 5.3. Kaseburg [Karsibór] z lat 1877 – 1940, 1 j.a. 5.4. Neppermin z lat 1782 – 1944, 2 j.a. 5.5. Neu Sallenthin z lat 1909 – 1938, 1 j.a. 5.6. Ostwine [Warszów] z lat 1904 – 1943, 8 j.a. 5.7.Pritter [Przytór] z lat 1853 – 1942, 2 j.a. 5.8. Stoben z lat 1905 – 1944, 1 j.a. 5.9. Swinemünde [Świnoujście] z lat 1771 – 1944, 9 j.a. 5.10. Usedom z lat 1892 – 1944, 1 j.a. 6. Akta gruntowe - 50 j.a. z lat 1778-1945 - są to odpisy ksiąg hipotecznych, regulacje własności, recesy, załączniki do ksiąg ziemskich oraz listy zastawne. 6.1. Misdroy [Międzyzdroje] - 2 j.a. z lat 1906-1944 6.2. Swinemünde [Świnoujście] - 48 j.a. z lat 1778-1945

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Świnoujściu powołano 1.X.1879 r. na podstawie ustawy o ustroju sądów w Niemczech z 27.I.1877 r. i pruskich przepisów wykonawczych z 28.IV.1878 r. Był to sąd I instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu Krajowego. Podobnie jak w innych urzędach tego typu istniały tu wyodrębnione komórki: urząd ksiąg stanu cywilnego (Grundbuchamt), od 1934 r. sąd własności dziedzicznej (Anerbengericht). Urząd działał do początków 1945 r.

Daty skrajne:

[1771-1878] 1879-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1771-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Swinemünde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

216

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

216

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv Greifswald, Rep. 77 Swinemünde, 46 j.a., 0,50 m.b., z lat 1832–1945; W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 77 Swinemünde, 5 j.a., z lat 1935–1943. Inwentarz zatwierdzony na posiedzeniu KM w dniu 28.11.2015 r.