Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Sianowie

Sygnatura
65/169/0
Daty skrajne
1854-1938
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Postępowania karne.

Dzieje twórcy:

Instytucja prokuratury, tj. oskarżyciela publicznego powstała w Prusach w 1846 r., jednakże ustrój jej został uregulowany dopiero ustawą z 3 I 1849 r. o wprowadzeniu publicznego, jawnego i ustnego postępowania sądowego. Celem prokuratur było ściganie przestępstw z urzędu oraz występowanie jako oskarżyciel sądzie. Ponadto administrowały one zakładami karnymi, aresztami i sprawowała nadzór nad wykonaniem kary. W latach 1849–1879 na Pomorzu Zachodnim były trzy nadprokuratury przy sądach apelacyjnych w Greifswaldzie, Koszalinie i Szczecinie oraz prokuratury przy każdym sądzie powiatowym. Po reformie wymiaru sprawiedliwości w latach 1877–1879 w prowincji pomorskiej działała jedna nadprokuratura w Szczecinie przy Wyższym Sądzie Krajowym (Oberstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht). Natomiast przy sądach krajowych utworzono prokuratury (Greifswald, Koszalin, Słupsk, Stargard, Szczecin). W sądach obwodowych i sądach ławniczych w sprawach o wykroczenia i przekroczenia oskarżycielem publicznym był rzecznik obwodowy (Amtsanwalt beim Amtsgericht). Akta prokuratur do archiwum szczecińskiego zaczęły napływać dopiero w okresie międzywojennym. Były to jedynie wybrane, reprezentatywne jednostki ilustrujące działalność instytucji.

Daty skrajne:

1854-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1854-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Zanow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak