Związek Samorządu Prowincji Pomorskiej

Sygnatura
65/183/0
Daty skrajne
1800-1938
Liczba serii
21
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Samorząd 1. Administracja ogólna 1803-1876; sygn. 1-23; 23 j.a. - opieka nad ubogimi na Pomorzu, chorzy umysłowo, przygotowywanie zakładów opiekuńczych i szpitali dla obłąkanych, fundusz dla biednych i upośledzonych, magazyn solny, grunty na Górnym Wiku w Szczecinie (Oberwieck), zabezpieczenie przeciwpożarowe dawnego magazynu prowiantowego. 2. Zakład w Darłowie (Rügenwalde) 1830-1930; sygn. 24-55; 32 j.a. - zarządzenia i instrukcje, przygotowanie zakładu dla umysłowo chorych, koszty budowy, przebudowy i napraw, administracja, dyrektor, personel medyczny, mieszkania służbowe, grunty na których stoi szpital. 3. Zakład w Szczecinku (Neustettin) 1818-1937; sygn. 56-96; 41 j.a. - instrukcje służbowe, budowa oraz rozbudowa zakładu dla ubogich, rewizje kasy, administracja, opieka duchowna, zatrudnienie nauczyciela, spory o grunty należące do zakładu, dzierżawa rybołówstwa i ziemi, budowa nowego szpitala, sprzedaż gruntów należących do zakładu, organista. 4. Zakład w Ückermünde 1800-1929; sygn. 97-121; 25 j.a. - instrukcje, urzędnicy, budowa, rozbudowa i naprawy zakładu dla ubogich, rachunki za wykonane prace budowlane, reorganizacja zakładu, zakup gruntów pod budowę, budżety, dom mieszkalny dla dyrektora, przebudowa budynku mieszkalnego. 5. Szkoły dla głuchoniemych 1833-1922; sygn. 122-158; 37 j.a. - zakładanie i likwidacja szkół dla głuchoniemych w różnych miejscowościach, lekarze i personel medyczny, administracja, grunty należące do szkół, zakłady dla obłąkanych, instrukcje służbowe. 6. Unasiennianie 1879-1899; sygn. 159-162; 4 j.a. - zarządzenia i przepisy dotyczące hodowli ogierów na Pomorzu. 7. Pomoc zdemobilizowanym 1915-1930; sygn. 163-187; 25 j.a. - przesiedleńcy z utraconych terytoriów, opieka nad jeńcami wojennymi i cywilami, szkody wojenne, organizacja zbiorczego lazaretu, lazaret rezerwowy, opieka nad zdemobilizowanymi oficerami, Czerwony Krzyż, gazety wojenne, osiedlanie poszkodowanych przez wojnę. 8. Finanse 1833-1943; sygn. 188-206; 19 j.a. - zarządzenia i przepisy, podatki prowincjonalne, instytucje kredytowe, budżety prowincji i powiatów, banki, stowarzyszenia. 9. Instytut kształcenia położnych 1811-1920; sygn. 207-227; 21 j.a. - budżety organizacja oraz działalność szczecińskiego instytutu po-łożnych, kursy położnych, nowy budynek instytutu, rachunki, budowa i naprawy szpitali św. Jerzego oraz św. Piotra. 10. Kultura 1887-1944; sygn. 228-235; 8 j.a. - muzeum, szkoła tkactwa artystycznego, ludowe i objazdowe biblioteki, pomniki, towarzy-stwa, muzeum krajowe. 11. Sprawozdawczość 1833-1934; sygn. 236-256; 21 j.a. - przebudowa oraz inwentarz budynku związku samorządowego (Landhaus), zakup gruntu, spory prawne, wykazy ukaranych, listy podatników, statystyka, sprawozdania administracyjne. II Sejmiki Samorządowe Prowincji 12. Personalia 1825-1876; sygn. 257-277; 21 j.a. - wybór dyrektora i członków wydziału, Prywatny Bank Rycerski, naliczanie oraz zwroty kosztów podróży i diet deputowanych na sejmiki komunalne, urzędnicy i ich wynagrodzenia, reklamowanie z wojska urzędników samorządowych, zarządzenia, przepisy, uniformy, akta personalne. 13. Spory 1823-1845; sygn. 278-287; 10 j.a. - kompensacje długów wojennych, procesy o drzewo, skargi i denuncjacje w sprawach handlu drewnem. 14. Zarząd opiekuńczy 1827-1877; sygn. 288-342; 55 j.a. - zarządzenia i przepisy, administracja opiekująca się ubogimi, powiatowe zarządy opiekuńcze, sprawozdania z działalności krajowych domów ubogich w Szczecinku i Ückermünde oraz ich kontrole, rozbudowa remonty i uposażenie obu zakładów, tytuły prawne własności ziemskiej, instrukcje służbowe dla pracowników, folwarki, włóczędzy, budżety krajowej kasy ubogich, fundusz ubogich, administracja nadzorująca finanse, budżety zakładów w Szczecinku i Ückermünde. 15. Domy poprawcze 1829-1876; sygn. 343-361; 19 j.a. - organizacja i działalność domów poprawczych dla dzieci i młodzieży w różnych miejscowościach. 16. Finanse 1851-1876; sygn. 362-369; 8 j.a. - sprawozdania i rewizje prowincjonalnej kasy pożyczkowej, wnioski, wybory członków za-rządu kasy pożyczkowej, diety i koszty podróży, hodowla jedwabników, dom diakonis w Połczynie (Bad Polzin). 17. Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych 1827-1876; sygn. 370-418; 49 j.a. - zarządzenia i przepisy, rewizje regulaminów, administracja, rachunki i ich rewizje, wypłaty odszkodowań, ubezpieczenia, premie, koncesje na zakładanie towarzystw ubezpieczeniowych, wybory do władz towarzystw, urzędnicy, administracja kasy centralnej, sprawozdania z działalności. 18. Wykazy wypłaconych ubezpieczeń 1831-1874; sygn. 419-422; 4 j.a. - odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożarów, protokoły obrad sejmu krajowego, dymisje. 19. Referat ds. genealogicznych 1943-1944; sygn. 423; 1 j.a. - poszukiwania genealogiczne. 20. Varia 1799-1869; sygn. 424-432; 9 j.a. - organizacja opieki społecznej, sprawozdania dotyczące krajowego zakładu opieki nad ubogimi w Szczecinku. 21. AKCESJA nr 3344/2013; 1854-1855; 1 j.a. - informacje dotyczące pomocy finansowej dla Sejmiku Prowicji ze strony nadprezydenta.

Dzieje twórcy:

Związek Samorządowy Prowincji Pomorskiej został powołany w 1875 r. jako instytucja samorządowa współpracującą z administracją państwową. Zgodnie z obowiązującym prawem związek samorządowy rozumiano jako korporację organów samorządowych w granicach Prowincji Pomorskiej. Jego władze stanowiły: sejm prowincjonalny oraz wydział prowincjonalny. Faktycznie najwyższą władzę samorządową w prowincji sprawował sejm krajowy. Natomiast wydział prowincjonalny (Provinzialausschuss) stanowił jedynie jego władzę wykonawczą. Zakres kompetencji związku prowincjonalnego ograniczał się do problemów budowy oraz napraw dróg i mostów, melioracji czy też szeroko pojętej opieki nad ubogimi i chorymi (umysłowo chorzy, ociemniali i głuchoniemi). Do nadzorowanych przez związek placówek należały m.in.: zakłady dla ubogich w Ückermünde i Szczecinku, domy pracy w Stralsundzie i Greifswaldzie, dom sierot w Stargardzie, szpitale w Szczecinie i Treptow n/T, zakłady dla umysłowo chorych w Ückermünde, Darłowie, Stralsundzie i Greifswaldzie, instytut położnych w Szczecinie, dom dla ociemniałych w Szczecinie-Turzynie oraz głuchych w Szczecinie i Koszalinie. Ponadto związek samorządowy nadzorował administrację budowy dróg, towarzystwa ogniowe, fundusz melioracyjny wreszcie prowincjonalną kasę pożyczkowa. W czasie wojny zespół znajdował się w Archiwum Państwowym, i pod koniec II wojny światowej akta uległy częściowemu rozproszeniu. Ocalałe poszyty zostały zabezpieczono przez polską służbę archiwalną.

Daty skrajne:

1800-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1800-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Verwaltung des Pommerschen Provinzialverbandes

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

433

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

433

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 54 Provinzialverband vom Pommern, 1438 j.a., 9,3 m.b., z lat [1826] 1873–1946. AP w Szczecinie posiada mikrofilm zespołu przechowywanego w Greifswaldzie.