Archiwum Sejmów Komunalnych Pomorza

Sygnatura
65/184/0
Daty skrajne
1655-1881
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sejmy prowincjonalne i sejmiki komunalne 1805-1881; 30 j.a. -protokoły plenarne wydziału komunalnego w Stralsundzie (Landkasten), administracja funduszem na spłatę długów prowincjonalnych Nowego Pomorza Przedniego, kontrybucje. 2. Dobra ziemskie uniwersytetu w Greifswaldzie1861-1862; 2 j.a. 3. Budowa szos w powiatach: Franzburg, Greifswald, Grimmen, Rügen 1840-1870; 10 j.a. 4. Archiwum stanów Pomorza Tylnego 1660-1780; 22 j.a. - podatki, kontrybucje, kwaterunki, nominacje i urzędnicy

Dzieje twórcy:

Reformy podjęte w Prusach od początku XIX w. przywróciły samorząd stanów prowincjonalnych. W 1823 r. zostały wydane przepisy o sejmie prowincjonalnym, a w 1825 r. o sejmach komunalnych (Kommunallandtag). Ukonstytuowały się dwa zgromadzenia, jedno dla Pomorza Tylnego oraz Starego Pomorza Przedniego, tj. dla dawnej prowincji pomorskiej sprzed 1815 r. (Kommunallandtag für Alt-Vor- und Hinterpommern). Drugie dla Nowego Pomorza Przedniego, tj. dawnego Pomorza szwedzkiego (Kommunallandtag für Neu-Vorpommern und Rügen). Każdy z sejmików komunalnych składał się z przedstawicieli wybranych w regionie do sejmu prowincjonalnego. Przewodniczącym sejmiku dla Pomorza Przedniego był z urzędu książę Putbus z Rügii, natomiast dla Pomorza Tylnego marszałka wybierali spośród siebie członkowie pierwszego stanu. Ponadto każdorazowy nadprezydent prowincji był jednocześnie komisarzem królewskim dla obu zgromadzeń komunalnych. Sejmiki miały obradować raz do roku. Po raz pierwszy sesje swoje odbyły w 1826 r. w Szczecinie i Stralsundzie. W okresach między sesjami, dla wykonywania uchwał były powoływane wydziały, które zgodnie z tradycjami historycznymi nazywano w Szczecinie Landstube, a w Stralsundzie Landkasten. Do kompetencji sejmików komunalnych należały m.in. sprawy nadzoru nad instytucjami kredytu ziemskiego, towarzystwami przeciwpożarowymi, organizacjami opieki społecznej, budową dróg, a także opiniowaniem zmian granic administracyjnych. Każdorazowo przedstawiały one swoje uchwały królowi w formie wniosku do akceptacji, po której zyskiwały dopiero moc prawną. Sejmy komunalne działały do lat siedemdziesiątych XIX w., gdy to zostały zlikwidowane po powstaniu Związku Samorządu Prowincji Pomorskiej. Nieco dłużej działał związek komunalny stanów Nowego Pomorza Przedniego, który uległ likwidacji dopiero w 1881 r. Akta zgromadzeń komunalnych zostały przekazane do archiwum szczecińskiego w kilku akcesjach w latach 1878–1932. Wraz z nimi do archiwum trafiły również archiwalia po instytucjach stanowych działających na Pomorzu od średniowiecza do XIX w. Zostały one połączone w jedną repozyturę 38a. W okresie II wojny światowej zespół ewakuowano do Endingen, Ralswick i Mierzęcina, gdzie uległ częściowo zniszczeniu. Po wojnie do AP w Szczecinie powróciły jedynie fragmenty z Mierzęcina.

Daty skrajne:

1655-1881

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1655-1881.

Nazwa dawna:

Archiwum Sejmików Krajowych Pomorza

Nazwa obcojęzyczna:

Kommunal-Landtag und die Landstube von Altpommern und Kommunalstände von Neuvorpommern

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

238

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak

W Landesarchiv w Greifswaldzie: Rep. 50 Kommunallandtag und Landstube von Altvor- und Hinterpommern, 507 j.a., 7,3 m.b., z lat 1820–1877; Rep. 51 Kommunallandtag und Landstube von Neuvorpommern und Rügen, 35 j.a., 1,0 m.b., z lat 1829–1887.