Polska Żegluga Morska w Szczecinie

Sygnatura
65/427/0
Daty skrajne
[1925] 1951-1997
Liczba serii
87
Liczba skanów
0

Zawartość:

1 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE [1944] 1951-1997; 708 j.a. 1.1 Organizacja własnej jednostki [1950] 1951-1994; 57 j.a. - schematy organizacyjne przedsiębiorstwa, regulaminy pracy, reorganizacja przedsiębiorstwa. 1.2 Korespondencja Naczelnego Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej i dyrektorów działów 1951-1972; 49 j.a. 1.3. Normatywy władz nadrzędnych [1944] 1951-1988; 28 j.a. 1.4 Zarządzenia wewnętrzne [1946] 1951-1991; 95 j.a. 1.5 Instrukcje i regulaminy [1950] 1951-1997; 7 j.a. 1.6 Kolegium Polskiej Żeglugi Morskiej 1968-1992; 53 j.a. 1.7 Narady dyrekcyjne 1952-1956; 13 j.a. 1.8 Narady aktywu gospodarczego 1952-1954; 7 j.a. 1.9 Konferencje partyjno-ekonomiczne 1953-1978; 22 j.a. 1.10 Współzawodnictwo pcy [1950] 1951-1980; 43 j.a. 1.11 BHP i p/p 1951-1994; 149 j.a. - informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia awaryjnego statków, przepisy regulujące sprawy bhp i p.poż, wypadki na statkach, protokoły inspekcji statków pod względem bha. 1.12 Wyjazdy służbow1954-1991; 30 j.a. 1.13 Szkolenia 1951-1967; 22 j.a. 1.14 Kancelaria tajna 1952-1963; 12 j.a. 1.15 Sprawy obronne 1951-1964; 5 j.a. 1.16 Morski Ośrodek Metodyczno-Informacny 1968-1974; 3 j.a. 1.17 Skargi i zażalenia 1952-1990; 16 j.a. 1.18 Wydawnictwa własne i obce, materiały reklamowe, refety 1952-1990; 74 j.a. - materiały do gazetki zakładowej, biuletyny informacyjne PŻM 1.19 Udział w targach i wystaach 1963-1973; 14 j.a. 1.20 Wycinki psowe 1952-1971; 9 j.a. 2. PLANOWANIE 1950-1990; 96 j.a. 2.1 Plany wieloletnie 1955-1975; 9 j.a. 2.2 Plany roczne i kwartalne [1950] 1951-1975; 22 j.a. 2.3 Plany inwestycyjne 1951-1990; 27 j.a. 2.4 Plany prac naukowo-badawczych 1969-1978; 7 j.a. 2.5 Plany techniczno-ekonomiczne 1951-1973; 6 j.a. 2.6 Plany poszczególnych jednostek organizacyjnych i statków 1951-1964; 25 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ [1949] 1951-1990; 190 j.a. 3.1 Analizy ekonomiczne 1951-1976; 17 j.a. 3.2 Analizy działalności gospodarczej 1951-1989; 30 j.a. 3.3 Sprawozdania z wykonania planów 1951-1966; 20 j.a. 3.4 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Marynarki Handlowej 1955-1973; 11 j.a. 3.5 Sprawozdania z rynków frachtowych 1967-1975; 4 j.a. 3.6 Sprawozdania z działalności poszczególnych działów [1949] 1951-1978; 31 j.a. 3.7 Inne sprawozdania 1951-1990; 77 j.a. 4. KONTROLE [1950] 1951-1986; 30 j.a. 4.1 Najwyższa Izba Kontroli 1952-1986; 10 j.a. 4.2 Ministerstwo Żeglugi i Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1960-1969; 5 j.a. 4.3 Centralny Zarząd Polskiej Marynarki Handlowej 1951-1952; 2 j.a. 4.4 Kontrole inne [1950] 1951-1965; 13 j.a. 5. ORGANIZACJA I EKSPLOATACJA LINII ŻEGLUGOWYCH 1950-1991; 744 j.a. 5.1 Linie żeglugowe - Europa 1950-1985; 213 j.a. - umowy przewozowe, kontrakty, rozkłady rejsów. 5.2 Linie żeglugowe - świat 1951-1973; 75 j.a. - umowy przewozowe, kontrakty, rozkłady rejsów. 5.3 Przedstawicielstwa zagraniczne, agencje, kontrahenci 1951-1991; 196 j.a. 5.4 Transport poszczególnych towarów - umowy, kontrakty 1957-1971; 162 j.a. 5.5 Stawki frachtowe, raporty, sprawozdania z rynku frachtowego 1951-1970; 16 j.a. 5.6 Konferencje dyspozytorskie 1963-1970; 33 j.a. 5.7 Taryfy portowe 1951-1969; 10 j.a. 5.8 Potwierdzenia załadunku 1959-1964; 13 j.a. 5.9 Informacje zagraniczne dotyczące portów i spraw żeglugowych 1952-1972; 26 j.a. 6. EKSPLOATACJA STATKÓW, UBEZPIECZENIA, AWARIE [1925] 1951-1985; 395 j.a. 6.1 Dzienniki okrętowe i maszynowe statków, certyfikaty [1925] 1951-1971; 11 j.a. 6.2 Karty podróży statków 1964-1976; 30 j.a. 6.3 Raporty kapitańskie 1952-1957; 60 j.a. 6.4 Raporty eksploatacyjne 1951-1965; 48 j.a. 6.5 Narady wytwórcze 1951-1955; 19 j.a. 6.6 Raporty sytuacyjne 1951-1966; 11 j.a. 6.7 Informacje dotyczące żeglugi i eksploatacji poszczególnych statków [1948] 1951-1979; 71 j.a. 6.8 Remonty statków 1952-1968; 13 j.a. 6.9 Awarie i wypadki [1948] 1951-1978; 107 j.a. 6.10 Ubezpieczenia statków i załóg 1951-1985; 17 j.a. 6.11 Rezerwy żegluwe 1956-1964; 4 j.a. 6.12 Dzierżay 1952-1964; 4 j.a. 7. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I URZĘDAMI [1950] 1951-1990; 205 j.a. 7.1 Polska Izba Handlu Zagranicznego [1950] 1951-1972; 82 j.a. 7.2 The Baltic and International Maritime Conference 1961-1970; 7 j.a. 7.3 Współpraca międzynarodowa [1950] 1951-1989; 34 j.a. 7.4 Współpraca z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi 1953-1965; 8 j.a. 7.5 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1958-1961; 4 j.a. 7.6 Zarządy portów w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku, Gdyni 1951-1975; 10 j.a. 7.7 Szczeciński Urząd Morski 1952-1952; 1 j.a. 7.8 Ministerstwo Żeglugi 1951-1973; 20 j.a. 7.9 Międzynarodowy Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy International Shipowners Association "INS" 1970-1990; 29 j.a. 7.10 Polska Zjednoczona Partia Robotnic 1954-1968; 7 j.a. 7.11 Konferencje CUBALCO - Baltic and Continent Cuba Freight Service 1962-1969; 3 j.a. 8. KOMISJE PROBLEMOWE 1951-1976; 26 j.a. 9. POLITYKA KADROWA I SOCJALNA [1950] 1951-1982; 30 j.a. 10. INWESTYCJE [1950] 1951-1990; 238 j.a. 10.1 Rozbudowa floty 1952-1990; 31 j.a. 10.2 Inwestycje lądowe - budownictwo [1950] 1951-1980; 190 j.a. 10.3 Inne inwestycje [1950] 1951-1975; 17 j.a. 11. RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ, POSTĘP TECHNICZNY 1953-1982; 67 j.a. 12 SAMORZĄD PRACOWNICZY [1949] 1951-1980; 54 j.a. 12.1 Rada Zakładowa [1949] 1951-1980; 45 j.a. 12.2 Rada Pracownicza [1950] 1951-1962; 9 j.a. 13. ZWIĄZKI ZAWODOWE [1947] 1951-1980; 14 j.a. AKCESJA nr 3694/2015; 1966-2014; 3041 j.a.; Dzienniki Okrętowe, Dzienniki Maszynowe statków: Armia Krajowa, Armia Ludowa, Bataliony Chłopskie, Bronisław Czech, Budowlany, Cedynia, Chorzów, Generał Grot Rowecki, Generał Jasiński, Generał Madaliński, Generał Zawadzki, Jamno, Jarosław, Jelcz II, Kędzierzyn, Kopalnia Gottwald, Kopalnia Grzybów, Kopalnia Kleofas, Kopalnia Miechowice, Kopalnia Moszczenica, Kopalnia Mysłowice, Kopalnia Piaseczno, Kopalnia Ryułtowy, Kopalnia Siersza, Kopalnia Sosnowiec, Kopalnia Sośnica, Kopalnia Szczygłowice, Kopalnia Sośnica, Kopalnia Wirek, Kujawy, Lake Champlain, Lake Charles, Legiony Polski, Lipsk nad Biebrzą, Lubomir, Maciej Rataj, Major Hubal, Mirosławiec, Mława, Niewidów, Nowy Sącz, Oksywie, Orlęta Lwowskie, Ossolineum, Pieniny II, Polska Walcząca, Powstaniec Listopadowy, Powstaniec Śląski, Powstaniec Wielkopolski, Przemyśl, Rega, Rodło, Solidarność, Stanisław Kulczyński, Szare Szeregi, Uniwersytet Gdański, Ziemia Łódźka, Ziemia Górnośląska, Ziemia Łódzka, Ziemia Tarnowska.

Dzieje twórcy:

Początki Polskiej Żeglugi Morskiej związane są z działalnością Żeglugi Polskiej S.A. utworzonej w 1926 r. Statki tego armatora w okresie II wojny zarządzane były przez przedsiębiorstwo Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL) z siedzibą w Londynie.Tak zorganizowana flota handlowa działała do końca 1950 r., z tym, że centralę GAL w 1946 r. przeniesiono do Gdyni. Utworzono też oddział GAL w Szczecinie (nie wiadomo dokładnie kiedy). W I połowie 1948 r. zorganizowano pierwsze dwie stałe linie żeglugowe łączące Szczecin i Gdynię z portami skandynawskimi i zachodnioeuropejskimi. Z dniem 2.I.1951 r. w marynarce handlowej nastąpił podział na dwa przedsiębiorstwa: Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni (PLO) i Polską Żeglugę Morską w Szczecinie (PŻM). W chwili powstania PŻM posiadał 11 statków i obsługiwał linie morza Bałtyckiego i Północnego. Rozpoczęto specjalizować się w żegludze trampowej, zaczęto kupować nowe statki - w 1969 r. było ich 135 o tonażu 870 tyś.ton, wycofywać stare i rozszerzać swoją działalność. W 1982 r. utworzono spółkę prawa handlowego "Żegluga Polska" S.A., która przejęła część statków PŻM. Od 1990 r. rozpoczął się proces zmian, zaczęto tworzyć struktury holdingowe, powstawać zaczęły spółki operacyjne (ok. 40), statki zaczęły przechodzić pod obce bandery.

Daty skrajne:

[1925] 1951-1997

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1950, 1951-1997.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2797

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2797

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

64.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

64.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA