Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego "Selfa" w Szczecinie

Sygnatura
65/442/0
Daty skrajne
1951-1997
Liczba serii
31
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Pion Dyrektora 1951-1997; 69 j.a. 1. Rejestracja przedsiębiorstwa 1951-1997; 2 j.a. 2. Organizacja przedsiębiorstwa 1959-1996; 7 j.a. 3. Prywatyzacja przedsiębiorstwa 1992-1996; 5 j.a. 4. Zarządzenia wewnętrzne 1956-1991; 25 j.a. 5. Regulaminy pracy 1959-1975; 2 j.a. 6. Narady 1953-1961; 4 j.a. 7. Kontrole przedsiębiorstwa 1959-1996; 11 j.a. 8. Kroniki i wycinki prasowe 1972-1981; 4 j.a. 9. Zakładowy system wynagradzania pracowników 1964-1993; 6 j.a. 10. Sprawy kancelaryjno-archiwalne 1950-1958; 3 j.a. II. Pion Ekonomiczno-Finansowy 1951-1997; 114 j.a. 1. Plany perspektywiczne 1958; 1 j.a. 2. Plany wieloletnie 1955-1979; 5 j.a. 3. Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1952-1995; 15 j.a. 4. Inne plany-produkcji, zaopatrzenia 1956-1996; 12 j.a. 5. Analizy ekonomiczne 1954-1991; 16 j.a. 6. Sprawozdania z zatrudnienia 1963-1980; 7 j.a. 7. Inne sprawozdania 1956-1996; 3 j.a. 8. Plany finansowe 1952-1996; 13 j.a. 9. Sprawozdania finansowe 1951-1997; 28 j.a. 10. Informacje ekonomiczne 1971-1997; 14 j.a. III. Samorząd pracowniczy 1956-1997; 22 j.a. 1. Organizacja samorządu 1978-1996; 2 j.a. 2. Delegaci załogi 1983-1995; 1 j.a. 3. Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego 1963-1980; 4 j.a. 4. Protokoły Rady Pracowniczej 1956-1997; 14 j.a. 5. Wnioski i postulaty pracowników 1980-1981; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Późniejsze ZSE "Selfa" zostały utworzone 11.V.1951 r. Ich siedziba przez cały okres istnienia mieściła się przy ul. Kwiatowej 1. Oprócz tego w 1968 r. powołano oddział w Czarogłowach (produkowano tu ogrzewacze kolejowe), a w 1974 r. oddział w Mirostowicach (w którym produkowano imbryki porcelitowe). W latach 1951-1953 podstawowym asortymentem produkowanym w Zakładzie były szafy, zestawy kuchenne, suszarki do bielizny, szatkownice oraz koryta do sieczkarń. Od 1953 r. następuje zmiana profilu produkcji i od 1955 r. do końca swego istnienia w Zakładach produkowano sprzęt elektrogrzejny ogólnego zastosowania m.in. opiekacze elektryczne i olejowe, ogrzewacze wnętrz, kuchenki, imbryki elektryczne, grzałki itp.. Od 1990 r. rozpoczęły się przygotowania do prywatyzacji Zakładu. Ostatecznie z dniem 1.VII.1997 r. ZSE "Selfa" zostały sprywatyzowane i od tego dnia rozpoczęła pracę "Selfa" Spółka z o.o.

Daty skrajne:

1951-1997

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1997, 1951-1997.

Nazwa dawna:

Fabryka Sprzętu Elektrogrzejnego "Selfa" w Szczecinie; Zakłady Sprzętu Elektrotechnicznego "Predom-Selfa" w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

205

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

205

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA