Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/453/0
Daty skrajne
1946-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 290/1966; 1946-1949; 8 j.a. - korespondencja dotycząca działalności (1947-1949), preliminarze budżetowe (1948-1949), bilans (1947-1948), karty i akta personalne (1946-1948).

Dzieje twórcy:

TUR w Szczecinie powstał 27.XI.1945 r. Był ideowo związany z ideologią socjalistyczno-niepodległościową. Działacze TUR byli z reguły równocześnie działaczami PPS. Jego celem było prowadzenie wykładów na aktualne tematy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe. Organizowało również kursy zawodowe i ogólnokształcące. W tym kształcie TUR istniał do 1957 r., później do jego tradycji nawiązał Związek Młodzieży Socjalistycznej uruchamiając Uniwersytet Robotniczy.

Daty skrajne:

1946-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA