Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębogórze

Sygnatura
65/518/0
Daty skrajne
1955-1957
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1955-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 2; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębogórze utworzono w styczniu 1955 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Dębogórze podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Dębogórze istniało do 1957 r.

Daty skrajne:

1955-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA